Home

Horní města ve středověku

Ulm - Iereus - Cesty za památkami, uměním, historií a

Města ve vrcholném středověku - dějepis

PPT - Středověká vesnice PowerPoint Presentation - ID:4625723

Středověké město - Wikipedi

Horní město ve středověku. Rozkvět Krušných hor - MiBERZ. Raum 3 - Die mittelalterliche Bergstadt. Boomendes Erzgebirge. Im Jahr 1168 wurden die Silbererzlagerstätten bei Christiansdorf - der späteren Stadt Freiberg - entdeckt. Um die notwendigen Fachleute ins Erzgebirge zu locken, ließ Otto von Meißen die Nachricht von den. Středověká vesnice a město. České země se začaly kolonizovat ve 12.-13. století. Kolonizovali také cizinci, např. Němci. Středověká vesnice. Hlavní obživou obyvatelů vesnic bylo ve středověku zemědělství. Museli pracovat až tři čtvrtiny dne. Věřili v různé démony

Ve dvacátých letech 13. století začínají být na města vrcholného středověku převáděny ony zmíněné raně středověké aglomerace. Roku 1224 Opava, v roce 1225 Hradec Králové, ve stejné době Litoměřice, o rok později Znojmo, za Václava Brno, Olomouc, Staré město pražské K takovým patřila města horní Kutná Hora Jihlava k rozvoji měst přispěly: peníze investované do jejich zakládání soustředění lidí na jednom místě společenské vztahy ve městě = práva, která uděloval král např. právo mílové, várečné, hrdelní, útrpné, obehnat město hradbami, pořádat trhy nově zakládaná. Středověká města: Společnost středověkých měst se skládala z občanů plnoprávných, kteří vlastnili ve městě dům, střední vrstvy - řemeslníci a obchodníci, a chudiny - dělníci, bezzemci a žebráci. Pánové a šlechta žili na hradech nebo v lepších domech Města ve středověku Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jež jej odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura. Byl vyhlášen horní regál. 16. století - 1518 hrabě Šlik (Jáchymov), Horní řád Sto šest článků z předlohy překladu horního řádu ze saského města Annaberg . Horní řád se opíral o všeobecnou horní svobodu. 16. století - 1534 Ferdinanda I. Narovnání o hory a kovy (Jáchymovský horní řád

Dějiny světa - Středověk - Města ve vrcholném středověk

nejvýznamnější horní město ve středověku v českých zemích. Mons regale montanorum- Královské právo horníků, zákoník vydaný Václavem II., upravoval z právního pohledu horní činnost v Kutné Hoře. Kutná Hora, Vlašský dvůr, centrum královské správy a mincovna

Středověká města. Středověká města zaznamenávají svůj velký rozkvět v době rozvinutého (vrcholného) feudalismu, a to v 11. až 15. století, kdy zemědělská výroba přechází k trojpolnímu systému, což v praxi znamená rozdělení pole na tzv. ozimy, jařiny a pole nechané ladem Nejvíce měst ve vrcholném středověku vznikalo v oblastech, kde se nejrychleji rozvíjel obchod a řemeslo: hlavně Itálie, Francie, Nizozemí a Belgie. Na území Čech se začala města rozvíjet až od roku 1300, kdy zde bylo založeno víc jak 120 měst

Většina kolonizačních měst byla ve středověku budována podle přesného plánu. Od náměstí byly vyměřeny rovné ulice a podél nich parcely pro domy. Šachovnicový půdorys středověkých měst je dobře patrný i dnes. Většina ulic byla rovných, pouze tam, kde to vyžadoval terén, byly ulice zakřivené Hornická minulost Horního Města a jeho okolí je velmi bohatá a těm, kteří mají rádi svět pod zemí, i známá, neboť zde bylo těženo stříbro, zinek, olovo a železné rudy. Historicky se jedná o třetí největší rudní revír na Moravě, a to hned po Zlatých Horách a Horním Benešově. Jedná se o hornickou oblast, kde se. Středověká společnost: panovník - král, císař, kníže.vlastník půdy, vydává zákony. císař - odvozeno od panovníka Caesara (vládl ve více zemích); král - odvozeno od panovníka Karla Velikého (vládl v 1 zemi); feudalové -šlechta, původně členové družiny. Mají povinnosti k panovníkovi, který jim poskytuje půdu (léno), ochran Přeskočit na horní lištu Přeskočit na hlavičku Přeskočit na obsah Přeskočit na patičku. EN > Publikace > České město ve středověku. České město ve středověku . HOFFMANN, František. České město ve středověku. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 453 s. ISBN 80-7038-182-5. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Základní údaje.

České dějiny - Středověké a raně novověké město - Život ve

 1. Která byla nejvýznamnější horní města v českých zemích? Do které skupiny podle místa patřila Česká Lípa? Vyhledej Doksům nejbližší královské město. 1. Jaký úkol měl lokátor? 2. Jak se ve středověku říkalo starostovi? 3. Co bylo gheto? 4. V textu o životě ve městě vyhledej 2 hlavní nebezpečí pro obyvatele. D
 2. Královská města Mladá Boleslav. Název získalo město po svém zakladateli knížeti Boleslavovi II., jemuž se přezdívalo mladý. Okolí dnešního města bylo součástí přemyslovského panství a ve druhé polovině 10. století zde vzniklo hradiště, které zůstalo majetkem českých panovníků i po celé 13. století, kdy značná část Mladoboleslavska připadla rodu.
 3. Horní náměstí ve Znojmě zaplnila mlžítka a chybějící květiny. | foto: MAFRA. Je to problém, který znají z mnoha historických měst. Když se opravuje náměstí v centru, má se držet svého původního strohého vzhledu, který získalo už ve středověku? Tedy v době, kdy se na něj lidé sjížděli ze širokého okolí.
 4. Významu města si ale všímá teprve císař Rudolf II. (1552 - 1612) v roce 1579. Příbramští od středověku používají pečeť s kostelem mezi věžemi, znak s tímto obrázkem jim v říjnu 1406 dává pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka (1376 - 1411).. Tradičnísídlo těžby stříbra a železa Příbram si ale do erbu vetklo kostel

Horní město - Encyklopedi

Nejvýznamnější hornické osady byly povyšovány na horní města. Roku 1249 potvrdil král Václav I. (1230-1253) městská a horní práva Jihlavě . Tento regál (královský výnos) pak vydával panovník i pro jiná města a platil pro celé území Čech až do roku 1300, kdy po zjištění obrovského stříbronosného potenciálu. Horní královská města. Horní města náležela také panovníkovi a nacházela se u bohatých nalezišť nerostných surovin (Jihlava, Kutná Hora), často na jednotném čtvercovém půdorysu (Měděnec, Hora Svatého Šebestiána, Boží Dar, Výsluní, Nové Město pod Smrkem, Horní Blatná, Horní Benešov) 8) právo horní - právo těžit kovy, města s tímto právem neodevzdávala všechno vytěžené nerostné bohatství panovníkovi, ale odevzdávala mu jen část 9) právo nuceného skladu - obchodník, jedoucí kolem města, se musel ve městě minimálně tři dny pozdržet a nabídnout své zboží . Obyvatelstv Ve středověku bylo jedinou výjimkou krátké období za vlády knížete Rastislava (období, kdy k nám přišel Konstantin s Metodějem). Jinak jsme přijímali křesťanství západní s centrem v Římě. Také jsme byli důležitou součástí Římské říše (český král byl kurfiřtem s právem volit krále římského)

Oděv středověkých dam. 8.12.2014 admin Komentáře: 10. O módě v dnešním smyslu - tedy o střídání módních trendů - lze v dějinách evroé civilizace hovořit až od konce 13. století. Poprvé se každých dvacet třicet let móda výrazně proměňuje - druhy límců, hloubka výstřihů, umístění pasu, rukávy. Města ve středověku Z aložení města Založením nového města(na zeleném drnu) byla obvykle pověřena zvláštní osoba - lokátor. Ten měl za povinnost vyměřit určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo, zajistit právní i faktickou existenci sídliště. Města se také vyvíjela z původních bohatých osad Plán měl zachytit důležité znaky středověkých měst: rozmístění domů, umístění brány, kašny a kostela, řešení odpadních vod. a další. - žáci srovnávají model města se skutečností, hledají prvky, které se dochovaly se středověku - shrnutí- jak vypadalo město ve středověku Unikátní středověké město v srdci Čech bylo po staletí označované za klenot či za pokladnici českých králů. Svědčí o tom také fakt, že jeho historie je nerozlučně spojována s dolováním stříbrných rud a ražbou mincí. Ve středověku poskytovala Kutná Hora zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě Jedním z měst, kterému titul královské město propůjčil Přemysl Otakar II. je Písek.Historie města sahá do raného středověku, zhruba do poloviny 13. století, kdy vzniklo jako osada u rýžovišť zlatého písku na levém břehu Otavy - odtud také pochází jeho jméno. Písek však nebyl založen jen pro těžbu zlata, ale měl zároveň ochraňovat Zlatou stezku, která v.

Středověká města - Webzdarm

Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice.Jsou to především relativní velikosti ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu. Kutná Hora - město ve Středočeském kraji - je zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ve středověku byla Kutná Hora jedním z nejvýznamnějších českých královských měst. Dnes zde žije asi 21 tisíc obyvatel. Turistům má Kutná Hora opravdu co nabídnout Středověká města http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Nymburk%2C_Na_Rejdi%C5%A1ti%2C_m%C4%9Bstsk%C3%A9_hradby.jpg/800px-Nymburk%2C_Na_Rejdi%C5. Královské horní město Jihlava. Již ve středověku byla Jihlava bohatým královským městem. Pro vzácné stavební památky je dnes centrum města městskou památkovou rezervací. Náš obdiv si zaslouží zejména gotické, renesanční a barokní domy na Masarykově náměstí a okolních ulicích, městské hradby s gotickou bránou. 8. Středověká města a městečka. a. zrod středověkého města ve vztahu ke starším sídlům s tržní funkcí. Otázka tzv. měst na zeleném drnu b. právní postavení obyvatel měst; c. prostorové komponenty středověkého města a význam archeologie při jejich poznáván

- ve 13.st. v Čechách založeno asi 120 měst, z toho 30 královských - města vystupovala jako lenní pán - měla práva, privilegia, současně podléhala feudální moci → snaha o osamostatnění, hl. Německo, Itálie - specializace měst: horní města: Jihlava, Kutná Hora, Stříbro, Příbram, Kremnica, Banská Štiavnic Ve sklepních prostorách se nachází expozice Lapidárium, kde mohou návštěvníci vidět unikátní sbírku kamenných plastik a architektonických článků, které jsou sestavené z nejvýznamnějších památek města. Vstupné: Královské horní město - dospělí 50 Kč, děti, studenti a senioři 30 K Městská samospráva, emancipace měst Městské samosprávy vznikly už ve starověku. Ve Středomoří, zejména v severní Itálii se zachovaly až do středověku. Ve 12. století města musela hájit samosprávy proti císaři, od 13. století vedle nich prosazují městské rady s volenými konšely podle italského vzoru

Význam církve ve středověku. Duchovní byli ve středověku prakticky jediní . vzdělaní lidé. Uměli číst a psát jako prakticky jediní, proto někdy pomáhali i panovníkovi se správou země. Církev měla také velký význam pro rozvoj . vzdělanosti a kultury - vznikaly tam . letopisy a kroniky, knihy se tam také . opisovaly generální stavové - shromáždění zástupců šlechty, duchovenstva a měst ve Francii svolávané králem od r. 1302 glejt - průvodní listina, kterou král či jiný feudál zaručoval bezpečnou cestu jejímu držiteli gotika - označení pro umělecký sloh i způsob života ve vrcholném středověku (13.-15. století České královské horní město Kutná Hora se o víkendu vrátí o šest století zpět do roku 1412. Budou se tam totiž konat historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory. Gotické uličky města stříbra i areál pod královskou mincovnou ve Vlašském dvoře opět ožijí fiktivním příběhem příjezdu a vzácné.

Horní Město Histori

V neobydlené zalesněné oblasti Jeseníků daleko od hlavní sídelní oblasti vzniklo ve středověku pod názvem Freudenthal ( lat. Vallis Gaudiorum) horní město s magdeburským právem. Dnešní Bruntál leží na obou stranách hranice mezi Moravou a Slezskem, město ale bylo založeno ve Slezsku Bohaté horní město, které žilo zejména z těžby stříbra, ho kvůli nedostatku vody ve studnách začalo stavět v roce 1389. V Jihlavě není zpráv o takových potížích s vodou, jaké měla Kutná Hora, podvrtaná šachtami a štolami, kde se voda ztrácela V něm sídlí další stálá muzejní expozice, nazvaná Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století. Cestou se můžete zastavit v Dačického domě na Komenského náměstí, v interaktivní expozici o Kutné Hoře a památkách UNESCO

Horní město ve středověku

Často měšťané pivo ve svém domě pouze šenkovali. Právo várečné bylo vázáno ke konkrétnímu domu. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst Města ve středověku. Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jež jej odlišuje od vesnice Historie bran a opevnění ve městě Český Krumlov. Historické jádro Českého Krumlova sice patří mezi nejzachovalejší městské památkové celky u nás, ale jeho původní středověký ráz byl částečně pozměněn v minulém století, kdy byla snesena většina městských bran, které byly nepostradatelnou součástí středověkého městského obranného systému - fortifikace Brno (cadastre Horní Heršpice, Brno-město District), Sokolova Street. Early and High Middle Ages, Settlement. Rescue excavation. One deposit with Early and High Medieval pottery shards (9-10 th and 13 th centuries) was unearthed during the archaeological res - cue excavation. Richard Bíško Brno (k. ú. Město Brno, okr. Brno-město

Středověká vesnice a město :: Výpisky pro gymnázi

Koloseum v Římě | Itálie na Světadílech

Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. Rozkládá se po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou Historie města. Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky dolování jsou podstatně dávnějšího data. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci, kteří na svém hradišti Malíně - dnes.

Dnes okresní město ve Středočeském kraji: 2) České město bohaté na naleziště stříbra a železné rudy. Rozmach těžby nastal v 18. století. Dnes okresní město ve Středočeském kraji. Fotbalový tým kope první ligu. 3) Horní město založené ve 14. století v blízkosti dalšího významného horního města Krupky Geografie města. Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies. pokrok ve výzkumných metodách: souvisí s kvantitativní revolucí od 50. let, modelování (gravitační modely, pravidlo vel. pořadí, teorie centrálních míst) horní města ve středověku Město Vsetín ožije historií. Horní město bude v neděli 18.srpna 2013 od 14 do 21 hodin v obležení templářských rytířů. Středověká hudba, jarmark, rytířské souboje, jízda na koni, řemeslnické dílny a večerní ohňová show

Horní Slavkov: Historické datum: 1962: Vybouraná zadní část domu č. 52 na náměstí. Ve středověku se budova nazývala Niedermannhaus podle. Počet míst k sezení dosahoval 20 tis. Amfiteátr byl ve středověku podobně jako císařské lázně zdrojem kamene pro další výstavbu města. Do současné doby se dochovaly základy stavby. Ve třech úrovních uspořádané řady sedadel byly sestaveny z kamenných kvádrů. Horní ovál řady byl 140m dlouhý a 120m široký mučírnou. Původní středověká radnice patrně tvořila část dnešní bývalé radnice čp. 35 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Život měst ve středověku Hlavním zaměstnáním toužimských měšťanů bylo provozování řemesel a obchodu. Jednotlivé druhy řemesel se sdružovaly do cechů Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. Rozkládá se po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Kraj je umístěn v dopravním i populačním středu země

Měst

Ve středověku bylo okolí Kamenice přitažlivé nejen svým půdním a lesním bohatstvím, ale i výskytem rud, stříbra a olova, které se tu na řadě míst dobývaly. V 16. století spadali dle šlikovského urbáře (1525) tři zdejší hospodáři pod kynšperskou soudní pravomoc horní města. See also: městské obvody. See also středověká města. See also Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace.

Sudetský tulák. Ze zmizelého města Přísečnice pocházeli umělci známí až v Číně. Na obchodní cestě z Kadaně do saského Annabergu začala někdy ve středověku vznikat osada Přísečnice. Název je na rozdíl od většiny okolních obcí zřejmě skutečně český, což je na Krušné hory docela rarita - zakládání měst ve středověku Iniciátorem založení města byl zpravidla král (města královská, věnná, horní - nejrozsáhlejší městská práva) - u nás královská města zakládána jak uvnitř země (posílení královské moci a majetku), tak na hranicích (obrana země) - ale i církev a feudálové. Středověká města * Svatostánek, v němž je v synagoze uložena tóra * * radnice * * * vyvinula se ze starších osad na křižovatkách obchodních cest u brodů přes řeky v sousedství hradů, šlechtických sídel, klášterů u moře v ústí řek, v chráněných zálivech Kde vznikala středověká města? * vyvinula se postupně ze starších osad byla založena na zeleném. Mnohá města nabízela i na dnešní poměry luxusní lázně s různými bylinkovými doplňky, vonnými balzámy či olejovými masážemi. Střední a vyšší vrstvy středověku na svou hygienu dbaly snad i možná více, než je zvykem v současnosti. Ve středověku neuměli používat příbo Šlechta a města pozdního středověku:konfrontace či koexistence? /Robert Šimůnek. In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie / Bratislava : Historický ústav SAV, 2010 s. 225-237 Šimůnek, Robert, 1971- Páni z Rožmberka 1250-1520 :jižní Čechy ve středověku : kulturněhistorický obra

Středověká vesnice a město - Galakti

Tak velká města ve starověku i ve středověku neexistovala až na několik výjimek (jako byl Řím) ani na povrchu. Do podzemních měst se takový počet lidí nemohl vejít ani náhodou. Největším podzemním městem je Derinkuyu, kde se do dnešních dob zachovalo asi 200 místností; v dobách největší slávy jich mohl být asi. Prvním sepsaným horním právem ve středověku bylo české Jihlavské horní právo z roku 1249 (tzv. Gelnhausenův kodex ), pojmenované v Polsku podle města Jihlavy. Objevila se v něm funkce horních přísežných neboli úředníků báňské samosprávy, kteří řešili mj. spory mezi kverky a kopáči ohledně pracovních podmínek Největší středověká města. Poslední variantou bylo založení města na zeleném drnu, tedy dosud neosídleném místě. Takováto města byla stavěna podle plánu, měla čtvercové náměstí a kolmé uličky (například České Budějovice, kde se nalézá největší náměstí čtvercového půdorysu o rozloze zhruba 1,7 hektaru) Středověké centrum města, které je od roku. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě. Lze snad jen litovat, že v oněch dobách se mezi prospektory neobjevil český Jack London - krásná příroda Jeseníků by byla pravděpodobně zrovna tak světově proslulá jako Aljaška. Horní Město is situated about 4 km.

Města ve středověku Referát » Splhej

Dějiny světa - Středověk - Města ve vrcholném středověk . Ta nejznámější se nachází v centru města na náměst Jeho dominantou je středověká pevnost z 13. století Castello dell´Imperatore. Ve městě najdete také nejstarší botanickou zahradu v Evropě - Orto botanico di Pisa ČECHY VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU. Download verze: ČECHY VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU.docx . Změny v zemědělství: • zvýšení produkce • Nové osady, vnější a vnitřní kolonizace • Vznik měst- živelně, zakládáním • Šlechta, duchovenstvo, měšťanstv Historie, archeologie a stavební historie nad dějinami Starého Města pražského ve středověku Figures Fig. 1a, b with Market Entries from 1351-1367), appears to capture the southeast The festive celebrations taking in Prague City Archives, Collection of part of the Old Town of Prague Obrannou funkci pak měly také oba zmíněné potoky a na východě horní rybník, které pospolu znesnadňovaly přístup k městu. Popis Archeologický výzkum části hradebního systému města byl proveden v roce 2000. Podařilo se prokázat, že plošina byla opevněna již ve 13. století

O hornictví Hornický spolek střibro

 1. Stefan Wolters, nar. 1966, studoval nejprve gernamistiku a historii v Braunschweigu. Zde se poprvé setkává se středověkou archeologií. Toto osudové setkání ho zavádá do krásného města Bamberg, kde studuje archeologii středověku, dějiny pravěku a středověku a stavebnictví
 2. Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice.Jsou to především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu.
 3. do údolí Tismenického potoka nebo se využívala horní voda pro potřeby ve městě. V tomto 3 S postupně zdokonalovaným přelivem. Obr. 1. Pohled na historické jádro Tábora na ostrohu nad řekou Lužnicí a Tismenickým potokem s Jordá-nem na okraji města
 4. gen.

Hospodářské změny v Evropě ve 12

29. PROVOZ PRÁDELNY V LIBÁNI - ČERVEN 2021. Nabídka prodeje obecního bytu do osobního vlastnictví_Město Libáň. Pomoc zasaženým živelní pohromou na jižní Moravě. NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO ROK 2022. 30. PROVOZ PRÁDELNY V LIBÁNI - ČERVEN 2021. Nabídka prodeje obecního bytu do osobního vlastnictví_Město. Okolí města Český Krumlov má bohatou hornickou minulost a tradici, a to nejenom v těžbě grafitu, ale též stříbra, zlata a dalších kovů, nerostů a hornin. Samotná historie těžby a zpracování grafitu zasahuje do období před více než 2000 lety, kdy grafit dobývali a pro výrobu žáruvzdorné keramiky užívali staří Keltové

Středověká města - Gymnázium Che

 1. TOP 10 měst ve Francii, která musíte vidět - Tipy pro cestovatele - FAQ - eSky.cz Strana 3 Azurové moře a městské domy postavené z místního kamene vytvářejí jedinečný kontrast, který svou krásou přitahoval malíře jako Henri Matisse, Marc Chagall nebo Pablo Picasso
 2. V okolí města se těžilo především stříbro, cín a železná ruda. Doly byly zpočátku spravovány horním úřadem ve Schneebergu, ale roku 1546 byl ve městě otevřen samostatný horní úřad, který fungoval až do roku 1580 a později ještě v období od roku 1673 do poloviny devatenáctého století
 3. Šlézar P., Novák J. Malé královské město na Moravě a jeho hospodářské zázemí ve středověku v archeologických a písemných pramenech. 2018. Novák J., Šlézar P. Uničovský horní obvod a jeho hospodářské zázemí
 4. Středověká města 1) Ve kterém století u nás začínají vznikat města? _____ 2) Za vlády kterých panovníků vzniká na našem území nejvíce měst? _____ 3) Komu patřila města královská, věnná a poddanská? _____ _____ 4) Jaký význam pro panovníka měla tzv. horní města? Patřila mezi ně např

základní znaky rozvitého středověku, D - Dějepis - - unium

Ve stylu gotiky ji nechal zbudovat řád německých rytířů. První zmínka o kostele se pak datuje do roku 1216. Dnešní proboštský kostel pak vznikl ve 14. století a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města. Po požáru v roce 1689 prošel interiér chrámu barokní přestavbou Miroslav Táborský představuje jedinečné středověké horní město s dvojicí pozoruhodných katedrál, zapsané na prestižní seznam UNESCO (2012). Režie J. D. Novák Národní klenoty: Kutná Hora - Monte Carlo středověku — Česká televiz A není se čemu divit, vždyť ve středověku tu žilo až 250 000 obyvatel. Symbolem moci ve městě je někdejší Královský palác (Palazzo Reale). Jeho nejvyšší raně gotické pisánské věže obýval na začátku 13. století i Fridrich II., dnes je sídlem regionální vlády a svou kancelář tu má například i předseda. Skoro každé historické sídlo tu má svou podzemní část, známo je více než pětatřicet podzemních měst. V každém údolí jsou tu do skalních útvarů vykutané kostely a kláštery, jejich počet se ve středověku mohl blížit tisícovce, v řadě z nich se dochovaly krásné fresky Ve 12. století byl jediným přístavem na baltském pobřeží široko daleko. Stal se brzy významným městem, které podléhalo pouze císaři, což mu pochopitelně dávalo úplně jiné možnosti, než jaké měla ostatní města, vypráví Sören Affeldt

Dějiny středověku a raného novověku | Jana ZemanováMichalská bránaChorvatsko jak ho neznáte

Dům č.p 137 Měšťanský dům čp. 137 tvoří součást řadové zástavby západní strany Horní ulice. Jeho vlastníkem je město Prachatice. Nynější patrový dům s půdní vestavbou krytou atikou je renesančního původu. Radikálně přestavěn byl po velkém požáru města roku 1832 město a zemi Zhořelec (civitas nostra et terra Goerlitz) prohlásil dne 19. května 1329 za inkorporovanou část České koruny (corone et mense regni nostri Boemiae8 Král ). byl nepochybně ve městě obřadně uvítán a od shromážděných reprezentantů města i zemské lenní šlechty přijal hold se slibem věrnosti Horní Svanetie má právem pověst nejkrásnější oblasti Kavkazu. a pak zamíříme zpět do Kutaisi - města se zrekonstruovaným historickým centrem a s významnými katedrálami ve městě i v okolí. V každém údolí jsou tu do skalních útvarů vykutané kostely a kláštery, jejich počet se ve středověku mohl blížit. Vimperk (Prachaticko ) - Památkáři dnes otevřeli opravený horní zámek ve Vimperku. Nabízí dvě prohlídkové trasy, sály Muzea Vimperska s originálem díla Josefa Váchala Šumava umírající a romantická. Obnovená je i středověká Vlčkova věž a dvě kaple. Přístupný bude zámek celoročně. Náklady byly téměř 137 milionů korun, většinu pokryla dotace EU Po snídani vystěhování a odjezd ve směru Polska. Cestou navštívíme město Trakai v Litvě, které je obklopeno 32 jezery. Navštívíme zde malebný gotický hrad na ostrově, seznámíme se s životem Karaimů, které sem ve středověku přivezl z Krymu Vitold - velkovévoda litevský