Home

Výkazy podle IČO

Výkazy, sběr dat ČS

Výkazy podle IČO - aplikace, ve které po zadání IČO snadno zjistíte, jaké výkazy máte vyplnit; Program statistických zjišťování - seznam všech statistických zjišťování na daný rok a jejich popis; Termíny předkládání výkazů - přehledný kalendář termínů, kdy odesílat výkazy do ČSÚ Upozornění: V případě problémů se zpracováním zkuste smazat cache vašeho prohlížeče (stiskněte CTRL+SHIFT+DEL a dle typu prohlížeče zvolte nebo zaškrtněte možnost Temporary Internet files / Dočasné soubory / Data a soubory v mezipaměti / Mezipaměť) nebo aktualizujte obsah cache (CTRL+F5). Doporučujeme smazat cache. Pro úvodní přihlášení do aplikace je třeba. Český statistický úřad - výkazy podle IČO. Český statistický úřad (ČSÚ) vydává každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě tzv. Program statistických zjišťování na další kalendářní rok (po předchozím schválení Parlamentem ČR). Vyhláška, kterou je tento program.

ČSU - Český statistický úřa

 1. Výkazy podle IČO. Hledání statistických zjišťování pro respondenta. Typ identifikace respondenta: (např. IČO, název nebo jeho část, DKOD pro výkazy na úseku zemědělství, PAGINA (pořadové číslo ubytovacího zařízení) v případě výkazů na úseku cestovního ruchu, STAVKOD pro výkazy pro stavební úřady).
 2. © Český statistický úřad, 2021 ČSÚ - Změna hesla (5.5.10.0 rev. 36327).
 3. Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných insitutucí (NI 1-01) Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny
 4. Ministerstvo financí České republiky zveřejňuje účetní výkazy za Českou republiku za účetní období roku 2019 sestavené podle zákona o účetnictví a konsolidační vyhlášky státu. Souhrnný výkaz majetku a závazků státu - 2019 (.PDF, 628 kB) Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu - 2019 (.PDF, 423 kB) Příloha.
 5. isterstva financí souhrnně zpřístupnit z informačních systémů pro vedení registrů evidencí veřejné správy ekonomických subjektech
Sport v ČR | ČSÚ

Výkaz únp 4-01. Standaaaa (neregistrovaný) 90.183.134.---. 14. 3. 2017 7:20. Dobrý den, může mi prosím někdo poradit,kde na netu bych našel tiskopis statistického úřadu Výkaz o úplných nákladech práce UNP 4-01. Prosím,jestli má někdo přímo odkaz. Děkuji Standaaaa VÝPOČET VÝKAZU CASH FLOW V SEDMI KROCÍCH. Zadáte název, adresu a IČO firmy, u které bude software počítat CASH FLOW; Zadáte účetní výkazy (aktiva, pasiva a výsledovku) podle podvojného účetnictví; Vyberete aktuální a minulé období a software vám vypočítá předběžný výkaz CASH FLOW; Zadáte úpravy pro správný výpočet peněžních toků programe 13.08.2021 Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu za rok 2020 Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila novou statistickou zprávu o stavu české justice za rok 2020. I oblast soudnictví byla v loňském roce ovlivněna epidemiologickou situací a zavedením vládních restrikcí v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 Kritériem pro to, které výkazy bude účetní jednotka předkládat, je její zařazení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) tj. dle převažující ekonomické činnosti, její velikosti a výše obratu a dále pak, zda konkrétní zjišťování je tzv. vyčerpávající nebo výběrové stanovené na základě matematicko.

Mezi lety 2017 až 2019 měl registrované sídlo v hlavním městě nejvyšší podíl firem, které porušily zákon o účetnictví tím, že nezveřejnily finanční výkazy ve sbírce listin. Za tok 2020 to je podle nejčerstvějších dat Dun & Bradstreet 87 % společností, což je o 2,6procentních bodů nad celorepublikovým průměrem - Uživatel zpracovávající výkaz PAP musí mít PAP informace u všech účetních operací, kam podle číselníků MF ČR patří! - Kontrola se provádí i před zpracováním výkazu. Jsou-li chyby, nelze výkaz zpracovat! - Kontrolu PAP informací je možné vyvolat samostatnou nabídkou pro vybrané účetní deníky: 6.Účetnictv

Počet obyvatel v letech 1950-2019 | ČSÚ

Výkazy. Pro účely statistiky platební bilance jsou České národní bance předkládány následující okruhy výkazů: Výkazy pro platební bilanci podle zákona č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Přímé zahraniční investice - roční výběrové šetření. Informace o provedených. Vzhledem k tomu, že se Účetní výkazy vč. V praxi bývají velmi častou chybou případy, kdy zpravodajské jednotky ve výkazech Intrastat vykazují pohyb zboží, který není předmětem vykazování v Intrastatu, nebo naopak pohyb zboží, který je předmětem vykazování ve výkazu Intrastat, neuvedou

Český statistický úřad - výkazy podle IČO - Alfa Software

 1. Během roku tak podnikatelé obdrží statistické výkazy, které budou muset některé firmy povinně vyplňovat. Při odmítnutí je může podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě čekat pokuta až 100 tisíc korun.. Čtěte více: 100 tisíc korun jako pokuta pro podnikatele, kteří nebudou spolupracovat s ČS
 2. Praha je opakovaně region, kde podniká největší podíl firem, které se vyhýbají plnění informační povinnosti. Za rok 2019 finanční výkazy do sbírky listin neuložilo 84,4 % pražských firem, což je o 3 procentní body nad celorepublikovým průměrem, za rok 2018 je hlavní město 7 procentních bodů na zbytkem republiky.
 3. Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01) Údaje o plochách osevů/výsadby podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem
 4. Cz nace podle ičo. Seznam CZ-NACE Seznam CZ-NACE. Zkopírujte kód CZ-NACE do formuláře. Kód Název ekonomické činnosti; 00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 01: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti: 011 Výkazy podle IČO
 5. IČO 058 23 013 Korunní 2569/108 101 00 Praha 10 - Vinohrady P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též jen správní orgán) jako správní orgán příslušný k dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve zněn
 6. Obce, DSO a příspěvkové organizace předají podle přílohy č. 4 vyhlášky 383/2009 Sb., prostřednictvím Kraje Vysočina, výkaz Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací. Výkaz zašlou jako všechny ostatní výkazy n
 7. Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí 2021 sběr byl ukončen Sběr dat výkazu P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí 2021 bude MŠMT zahájen 30. června 2021 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. července 2021

Výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 325/2015 Sb. PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH k 31. 12. 2017 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky IČO. Title: SingleSummary_MajetekZavazkyOficial Author: FastReport.NET Created Date IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111 Přílohy k žádosti o dotaci Žadatel o dotaci je povinen žádost o poskytnutí dotace doložit následujícími přílohami: 1. Výkaz nouzové situace 2. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za dotčené období roku 2020 3. Seznam poskytnutých dotací a kompenzací 4 Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy ALFEKO s.r.o. Údaje byly staženy 7. května 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26898241 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob

IČO 2607041, se sídlem Omlenická 387, Kaplice, na základě Dohod uzavřených podle § 113 a 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu měsíční výkazy Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené, ve kterých nepravdivě prohlásil, že hrubá mzd klasifikaci jako Investiční jednotka podle IFRS 10. Z tohoto důvodu uplatňuje výjimku z konsolidace a vykazuje proto své majetkové účasti jako Investiční jednotka v reálné hodně. Na základě tohoto vyhodnocení jsou Fondem, jako investiční jednotkou, prezentovány nekonsolidované finanční výkazy Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické služby resortu zdravotnictví podle závazných pokynů ÚZIS ČR. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva zdravotnictví organizace (IČO) hospodaření Druh Platový řád 2021 0 5 1 1 Výkaz vyplňují jen právnické osoby, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších předpisů, a které jsou zřizovány krajem, obcí nebo svazkem obcí IČO firem, ico, živnostenský rejstřík fyzických osob ares, firmy podle ičo, vyhledávání podle ičo, vyhledávání dle ičo, hledání podle ičo. Příbuzné stránky. Trump: Google manipuluje vyhledáváním o mně a škodí republikánům. DA: 26 PA: 63 MOZ Rank: 1. vykazy dle ico | Výkazy dle IČO | ČSÚ keyworddifficultycheck.co

30.12.2019 Aplikace Výkazy podle IČO pro rok 2020 Kurzy.c

Výkaz předkládají ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99. IČO - identifikační číslo, pokud má zpravodajská jednotka IČO méně než osmimístné, doplní se . zleva nuly. CZ-NACE - kód podle Klasifikace ekonomických činností za převažující činnost zpravodajské jednotky. 1. oddíl Číslo. IČO 1 x příslušnému finančnímu orgánu Účetní jednotka doručí: 67779751 Hestia - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. Na Poříčí 1041/12 Praha 1 110 00 Název a sídlo účetní jednotky ( v celých tisících Kč ) ke dni 31.12.2018 v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č.

Výkaz Rozvaha ROZVAHA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU podle přílohy č.1 k 31.12.20 ( v celých tis. Kč ) SH ČMS - L IČO. Příloha podle Příloha k účetní závěrce Vyhlášky č. 504/2002 Sb. k 31.12.20 Údaj Text 1 Název účetní jednotky SH ČMS - 2 Sídlo 3 starost Nahlížení do ŽR. Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. § 60 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (viz Ochrana osobních údajů)

ČSÚ - Změna hesl

Výkaz mezd zachycuje informace o jednotlivých zaměstnancích pro tvorbu statistického výkazu mezd (TREXIMA). Základní informace jsou přebírány z Personalistiky (podle příznaku Statistika u použité Kategorie pracovních poměrů) a archivovaných Měsíčních mezd.Pro správné naplnění statistického výkazu je však nutno uvést ještě další hodnoty Měsíční výkaz. Ahojky, potřebuji si udělat pro sebe měsíční výkaz pro zaměstnance, kde by byl datum, od kdy do kdy, nechci tam psát přestávku a počet hodin, a celkem odpracovaných hodin, nepotřebui druh, prostě jednoduchý měsíční výkaz, ale nevím jak na to, poradíte mi prosím, jsme už zoufalá Děkuji. To se mi.

IČO: 842001 ADRESA: Žďárská 610 Nové Město na Moravě, 59231 okres Žďár nad Sázavou DRUH ZAŘÍZENÍ: Nemocnice DALŠÍ: Záznam v NRPZS Výše uvedené informace aktualizovány k 17.08.202 Aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití pro výplatu důchodu do zahraničí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v důsledku stále přetrvávající pandemie nemoci COVID - 19 a z důvodu mimořádných opatření dosud uplatňovaných v mnoha státech v zahraničí i nadále umožňuje příjemcům českých důchodů zasílat tiskopis Potvrzení o. 01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb • Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přehled o vyplacených mzdách podle jednotlivých kategorií zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Evidenční počet zaměstnanců (fyzické Výkaz předkládají ekonomické subjekty zabývající se produkcí a dodávkami elektřiny, tepla a energetických plynů. IČO - identifikační číslo, pokud má zpravodajská jednotka IČO méně než osmimístné, doplní se . zleva nuly. CZ-NACE - kód podle Klasifikace ekonomických činností za převažující činnost zpravodajské.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona, a podle § 4 odst. 5 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a. Tento specializovaný program umožňuje všem organizacím, které nakládají s odpady (původci, oprávněné osoby), i poradenským firmám vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), č. 352/2005 Sb. (elektroodpady. Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy MediUB s.r.o. Údaje byly staženy 7. května 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 01448536 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob Výkaz obsahuje přehled o rentách z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, pokud se vykazují v rámci rezerv neživotního pojištění. Struktura výkazu vychází z jednotného vykazovacího rámce podle přímo použitelného předpisu Evroé unie 5). 11

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a

Účetní výkazy za Českou republiku Účetní výkaznictví

 1. Elektronicky vyplňte zverejnenú žiadosť a výkaz. Vyplnenú žiadosť pošlite emailom na špeciálnu adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Adresu úradu nájdete pomocou predvoleného vyhľadávača. V predmete je potrebné uviesť Opatrenie č.2 - názov žiadateľa - IČO žiadateľa
 2. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Rentalit, s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, PSČ 15000, IČO: 08806594, (dále jen Správce), aby v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95.
 3. Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:70890650 (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm
 4. Pillow pojišťovna, a. s. Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO 042 57 111, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2080
 5. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok Podľa § 63 ods. 5 zákona, plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov preukazuje zamestnávateľ. Názov a adresa zamestnávateľa IČO SK NACE Rev.2 (prevažujúca činnosť).
 6. Držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľ registrácie humánneho lieku a farmaceutická spoločnosť v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú povinnosť.

Informácia o používaní Cookies. Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním V polovici apríla dostala Pôdohospodárska platobná agentúra otázku od portálu aktuality.sk vo veci priamej podpory, ktorú vyplatila spoločnosti Fagus s.r.o. na bezzásahové územia euróeho významu v 5 stupni lesných porastov. Podľa zdrojov, ktoré poskytli informácie aktuality.sk, sa na tomto bezzásahovom území nelegálne. Účtovné uzávierky. PHSR mesta Svätý Jur 2015- 202

Míra registrované nezaměstnanosti podle obcí k 31

Výkaz únp 4-01 - BusinessCenter

Budete vyplňovat výkazy a povinně

Video: *MDCRX012DT3H

Územní růst Hlavního města Prahy podle katastrálních územíRick astley kylie — rick astley joins kylie on stage atBuffy a spike | spike and drusilla in italy in the 1950sPočet obyvatel v letech 1950-2018 | ČSÚSOFTWARE PRO VÝPOČET VÝKAZU CASH FLOWCz nace číselník — seznam cz-nace seznam cz-nace