Home

Chetické písmo

Bedřich Hrozný (6

 1. Bedřich Hrozný (6.5.1879 - 12.12.1952): Vědec, jenž rozluštil písmo Chetitů. Bedřich Hrozný, český orientalista a archeolog, muž, jehož zásluhou se podařilo rozluštit jazyk starověkých Chetitů a zařadit jej mezi indoevroé jazyky, přichází na svět 6. května roku 1879 v Lysé nad Labem v rodině evangelického faráře
 2. Klínové písmo. Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem . Neoznačuje žádnou konkrétní sadu znaků, jako např. latinka nebo alfabeta. Znaky byly standardně psané, vytlačované rákosovým pisátkem do.
 3. ář pro klínopisné badání a dějiny starého Orientu, v letech 1926-1927 byl děkanem.
 4. Chetitské písmo bylo také dlouho záhadou, než mu Bedřich Hrozný přišel na kobylku..
 5. V roce 1915 se dokonce podařilo rozluštit chetitské písmo Bedřichem Hrozným, původem z Česka, a tím také časově zařadit vznik Hattuşy. Vznik okolí Hattuşy se datuje už kolem roku 6000 př.n.l. Tehdejší klimatické podmínky byly mnohem příznivější než v dnešní době, teplotní rozdíly zimních a letních měsíců.

Toto písmo pevzali Chetité, a po nich je užívala pevážná vtšina národ Pední Asie. Vrcholu svého vývoje dosáhlo ve fonetické podob klínové abecedy se 30 znaky ve 2.tisíciletí p.n.l. v oblasti dnešní Sýrie a Palestiny. Chetitské písmo se podailo rozluštit eskému vdci Bedichu Hroznému (1879-1952) Klínové písmo Sumerů ovlivnilo Elamejské, Akkadské a Chetitské písmo (to rozluštil český orientalista Bedřich Hrozný). Krétské písmo (2000 let př.n.l, v době rozmachu klínového písma a vrcholu egyptské civilizace), bylo asi slabikové, vzniklo v Egejské oblasti, dodnes není rozluštěno. V téže době měl

Klínové písmo - Wikipedi

Chetitské písmo tabulky popsané klínovým písmem. Klínová písma v Mezopotámii se používala k zapisování i velmi. Descubre una Ciudad Subterránea bajo su Casa Descubren ciudad subterránea de años de antigüedad Hallada recientemente en la región turca de. Koncem třetího století před n. Hieroglifické písmo Chetitov Chetité byli indoevroým národem, který žil na drsných planinách střední Anatólie od 18. století př.n.l. a jejich hlavním městem byla Chattuša.Založili mocnou říši, která se střetávala se všemi tehdejšími význačnými civilizacemi - Babylónií, Asýrií a Egyptem Hieroglyfické písmo alebo hieroglyfy alebo zriedkavo hieroglyfika (znak takéhoto písma sa nazýva hieroglyf) môže byť: . v užšom zmysle: len egyptské hieroglyfické písmo; v širšom zmysle názov aj iných (najmä historických) písem, pričom presnejšia definícia sa v literatúre rozchádza; príklady definícií

hieroglyfické písmo — v užšom význame najstarší typ egyptského písma. V širšom význame označenie písem podobného charakteru známych aj z iných kultúr. Hoci znaky týchto písem (hieroglyfy) navodzujú dojem obrázkov, v skutočnosti predstavujú tri typy symbolov, ktoré spolu vytvárajú slová: ideogramy (svojou podobou pripomínajú predmet, na ktorý sa vzťahujú. Dejiny písma. Písmo vzniklo z prirodzenej potreby trvalejšieho zaznamenávania ľudskej reči a ďalšieho sprostredkovania myšlienok a udalostí v ich živote. Na dejiny písma sa možno pozerať troma hlavnými spôsobmi: a možno sledovať podrobnosti vývoja jednotlivých písem (napríklad vývoj čínskeho písma) písmo Starého Egypta - hieroglyfy. Egypt - hieratické písmo 600 př. n. l. Egypt - Démotické písmo 500 n. l. Egypt - Koptské písmo. Chetitské hieroglyfy asi 2. polovina 3. tisíciletí př. n. l. Protoindické písmo okolo r. 2000 př. n. l. písmo Féničanů - fénická abeceda, která se stala základem asi 80% všech píse

Bedřich Hrozný - Wikipedi

e) Syrsko-mezopotámské klínové písmo → Chetitské klínové písmo Objevy Na jihu Mezopotámie v oblasti Uruku a severnější oblast Džemdet Nasre bylo objeveno 10 000 tabulek a fragmentů popsaných klínovým písmem, tyto byly datovány na rozhraní 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Prvním jazykem těchto nejstarších tabulek byla. Bedřich Hrozný je celosvětově známý jako ten, kdo rozluštil chetitské klínové písmo, toto však není pravda - klínové písmo bylo rozluštěno již před Hrozným. Celá věc se měla následovně - Bedřich Hrozný byl roku 1914 přizván do týmu orientalistů, kteří chtěli editovat maloasijské texty v klínovém písmu Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Chetitské písmo sa vyvinulo zo staroasýrskych klinopisov. Zaujímavosťou chetitského písma je fakt, že takmer polovica znakov predstavuje hlásky, zatiaľ čo druhá polovica sú piktogramy s vlastným významom

Vojtech Zamarovský je skrátka fenomén. Jeho kniha je síce z roku 1963 avšak bádanie na ktoré nás pozýva je akoby z dneška. Kniha je síce skôr cestom Chetitológie, či pútavým rozprávaním o Bedřichovi Hroznom, českom filológovi, ktorému sa ako prvému podarilo preložiť chetitské písmo a objaviť chetitštinu Toto písmo však nepřevzaly jen mezopotamské semitské jazyky, ale i např. vzdálenější indoevroá chetitština. Díky slabičné formě znaků mohl pak Bedřich Hrozný chetitské texty přečíst a dešifrovat řeč. Jelikož klínové slabičné písmo, jak je používali Asyřané a Babyloňané, bylo značně komplikované. Klínové písmo Sumerů ovlivnilo Elamejské, Akkadské a Chetitské písmo (to rozluštil český orientalista Bedřich Hrozný). Krétské písmo (2000 let př.n.l, v době rozmachu klínového písma a vrchol Sumerské klínové písmo rozluštil François Thureau-Dangin [tiro daže] (1872-1944) teprve v roce 1905

Za tajomstvom ríše Chetitov - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Contents Obsah Úvodem.. 5 1 Co bylo před vynálezem knihtisku..>..... 6 1.1 Psací potřeby..... 6 1.2 Písaři.. 17 2 Vývojové fáze písma.. 24. Egypt - hieroglyfické písmo Chetitská říše - chetitské písmo Kréta - krétské písmo Čína - čínské písmo Japonsko - japonské písmo Indie - indické písmo Izrael - hebrejské písmo Germánské kmeny - runové písmo. 8 29 Klínové písmo přelom 4. a 3. tisíciletí p ř. Kr

Chetitské písmo bylo také dlouho - Krajánek ve světě

Objev Chattušaše, chetitské písmo, klima a obcho

Chetitské písmo rozluštil český vědec Bedřich Hrozný. VY_32_INOVACE_3.2.7.STÁTY PŘEDNÍHO VÝCHODU.notebook 7 November 26, 2014 Persie PERSIE Peršané ­ Indoevropané pocházející z dnešního Íránu. Nejrozsáhlejší říš Bedřich Hrozný Bedřich Hrozný (6. května 1879 Lysá nad Labem - 12. prosince 1952 Praha) byl český orientalista a jazykovědec, který rozluštil chetitské písmo a založil chetitologii.. Bedřich Hrozný vystudoval gymnázium v Kolíně, kdy se naučil základům hebrejštiny a arabštiny, na vídeňské univerzitě se věnoval i dalším orientálním jazykům, především. Chetitské písmo spolu s chetitským jazykom rozlúštil Bedřich Hrozný. Náboženstvo. Chetitské náboženstvo malo indoeuróy pôvod - hlavným bohom bol boh búrky Tešub. Bolo však silne synkretické a spájalo prvky protochetitského aj neskôr prevzatého churritského a semitského náboženského materiálu

klinové písmo, klinopis — písmo používané v staroveku v oblasti Mezopotámie a Prednej Ázie približne od konca 4. tisícročia pred n. l. až asi do 1. stor. pred n. l., najstaršie a najdlhšie používané písmo na svete, popri egyptskom písme jedno z dvoch najdôležitejších písem starovekého Blízkeho východu.Termín klinopis (klinové písmo) vznikol v novoveku a je. Chetité patřili mezi proslulé bojovníky, uměli ale také velmi zručně pracovat s kovem a mezi prvními se naučili používat železné zbraně. Byli závislí na zemědělství a pěstovali ječmen, který používali k výrobě sladu a hustého silného piva. Chetité byli také průkopníky mírové smlouvy, kterou uzavřeli král. apostrof azbuka cicero čmáranice diamant dřevořezba fraktura garmond grafický hieroglyf hlaholice hudebnina italika kaligrafie kapitála klikyhák klínopis krasopis kryptografie kurziva latinka majuskule minuskule napsat notovat (si) odsuvník patrona perlička 1 petit piktografie písemnictví písemný písmeno písmo písmomalíř.

Ještě jednu zajímavost na závěr : chetitské písmo rozluštil český vědec Bedřich Hrozný. Na nádraží jsem dostal obrázek Hitlera s nápisem To je Tvůj nepřítel;prohledal jsem celý vlak,ale nikde jsem ho nenašel. Spike Milligan : Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu. Thorbea Na jejím odhalení měl nemalou zásluhu Bedřich Hrozný, kterému se podařilo rozluštit tajemné chetitské písmo; díky tomu dnes víme o Chetitech mnohem více než historikové, kteří žili jen několik století po zániku jejich říše Před velkým objevem Bedřicha Hrozného, který rozluštil staré chetitské písmo, se dokonce Egypťané považovali za vynálezce piva. Patrně však recept na jeho výrobu přejali právě od Sumerů. Původní recept vylepšili například přidáním datlové šťávy a takto připravenou pivní kaši pak nechali zrát v uzavřených. Od okolních národů převzali Chetité kulturní tradice, např. písmo. Ve společnosti dominovali bohatí a zcestovalí muži. Chetitská říše dosáhla vrcholu kolem roku 1300 př. n. l. Na jejich říši však útočily různé kmeny (tzv. mořské národy), což vedlo postupně k jejímu úpadku

 1. Písmové systémy. Z předchůdců písma se začínají vyvíjet jednotlivé písmové systémy. Piktogram je na začátku každého písmového systému. Znázorňuje určitý předmět, myšlenku nebo sdělení, a je často srozumitelný i bez znalosti jazyka. Vytváří obrázkové písmo, které nemá konkrétní zvukovou podobu
 2. Chetitské písmo má dvě varianty - hieroglyfickou, již luštilo a rozluštilo vícero vědců, a klínopisnou, na jejímž rozluštění se Hrozný podílel významnou měrou. Pro úplnou přesnost, i když to s článkem tematicky nesouvisí. 11 iva 25.8.2015 01:33. aneb Pivo je nejlepší jontový nápoj
 3. Stejný význam, jako měl Champollion pro pochopení starověkého Egypta, má pro kulturu chetitskou český vědec profesor Bedřich Hrozný. Nerozluštil ale, jak se mylně a často uvádí, chetitské klínové písmo. To už bylo známé. Rozluštil jazyk, který Chetité používali
 4. Písmo Féničanů - nevelkého národa sídlícího na pobřeží Středozemního moře, který vynikal v mořeplavbě a objevem nového typu písma. Hláskové písmo = jeden znak symbolizuje jednu hlásku. Tento typ písma byl velice jednoduchý (malý počet znaků, pouze 22) => jeho rychlé rozšiřování a přejímání jinými národ
 5. Tak toto písmo však nepřevzaly jen mezopotámské semitské jazyky, ale i např. vzdálenější indoevroá Chetitština. Vzhledem k slabičné formě znaků mohl pak Bedřich Hrozný chetitské texty dešifrovat a přečíst
 6. Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226 . Matematika . 1. ročník . Čísla 0 - 20; Geometrie; 2. ročník . Čísla 0 - 10
 7. Nymbursko má mnoho lidí nerozlučně spjato s Bohumilem Hrabalem, který žil s rodiči ve zdejším pivovaru a který ze zdejšího života čerpal mnohé náměty pro svá díla. Ovšem například samotné město Nymburk má i velmi pestrou historii - díky svým hradbám a vodním příkopům se stalo pevností na Labi a bývalo důležitou oporou královské moci. [

Chetité písmo Venkovské panství pro rodin

NÁRODNÍ BOHATSTVÍ - 1 1. Která významná osobnost byla zavražděna v Chebu?.. 2. Kdo založil Karlovy Vary?.. 3. Kdo zvítězil v bitvě u Tachova r. Zanikla ve 14. st. př. Kr. - krátce před Izraelským exodem do Palestiny. Chetité jako národnost byli ale známi ještě za Davida. Této národnosti byl např. i Davidem zavražděný Uriáš. Chetitské písmo a jazyk rozluštil český orientalista Bedřich Hrozný (+1952) Languages. Deutsch; Español; Français; Italiano; Nederlands; Polski; Português; Русски Hrozný bývá někdy označován za českého Champolliona, a to díky zažitému omylu, že rozluštil chetitské písmo. Hrozný však pouze rozluštil neznámý, chetitský jazyk. Svými objevy se zařadil k nejvýznamnějším světovým orientalistům. B. Hrozný pocházel z rodiny evangelického kněze a předpokládalo se, že bude.

Bible (Písmo svaté) písmo - abeceda Starý zákon během 1. tisíciletí př. n. l. Nový zákon během 2. pol. 1. stol. n. l. Čína - Konfucius: Hovory kaligrafie Kniha Písní 12. - 7. stol. př. n. l. Lao-c´, Čuang-c´ Chetitská říše chetitské písmo hieroglyfické Indie - védy písmo - různé podle jazyk chetitské písmo? a) hrabë Šlik b) Bedñch Hrozný c) MUDr. J. Partl 10. Plzeñ — Kdo byl r. 1695 popraven v Plzni? a) Jánošlk b) Jakub Kubata c) Jan Sladký Kozina I l. Nová Paka — Pouze v okolí Nové Paky je možné nalézt araukarit. Co to je? a) umëlá hmota b) zkamenëlý strom c) zbytek románské stavby 12 Turecko láká stále více turistů na pozoruhodné množství památek všech věků. Chetitská říše zanechala své stopy v oblasti východně od Ankary Sošky bohů a bohyň, základy chrámů, kykloé zdivo. Zajímavé pro nás je chetické klínové písmo, které rozluštil český vědec dr. Bedřich Hrozný

Na jejím odhalení měl nemalou zásluhu Bedřich Hrozný, kterému se podařilo rozluštit tajemné chetitské písmo; díky tomu dnes víme o Chetitech mnohem více než historikové, kteří žili jen několik století po zániku jejich říše. Prodám tuto knihu Hieroglyfické písmo alebo hieroglyfy alebo zriedkavo hieroglyfika (znak takéhoto písma sa nazýva hieroglyf) môže byť: v užšom zmysle: len egyptské hieroglyfické písmo v širšom zmysle názov aj iných (najmä historických) písem, pričom presnejšia definícia sa v literatúre rozchádza; príklady definícií Na své si přijdou fanoušci dostihového sportu a sportovní střelci. Ve městě se pořádají výstavy, besedy a promítá kino. Své návštěvníky si najde i Muzeum orientálních kultur v rodném domě slavného Bedřicha Hrozného, který jako první rozluštil chetitské písmo Objednávejte knihu Za tajemstvím říše Chetitů v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Chetité a Chetitská říše Starověký Egyp

klínové písmo. štítek, 7 knih. Za sedmi divy světa1980, V. Zamarovský. Začalo sa to pred Sumerom a skončilo to vynájdením písma: * Egyptské písmo * Staroperzské klinové písmo * Mezopotámske klinové písmo * Chetitské hieroglyfy * Ugartský a Gublitský jazyk * Cyperské písmo. Za tajemstvím říše Chetitů. Toto zboží již není možné objednat. Zboží bohužel nelze dodat, je úplně vyprodáno také u nakladatele. Nastavte si Hlídacího psa, abyste byli informování o případné změně. Ani čas neubral této knize na zajímavosti. Navíc ji Vojtěch Zamarovský nově upravil, doplnil ji novými fakty a. Dostali jsme potvrzení o testu na koronavirus, který jsme neabsolvovali, přiznali někteří turisté zadržení na letišti Od července možná v MHD a obchodech postačí chirurgická rouška, předpokládá Vojtěc

V roce 1915 předložil světu chetitské písmo i se základy gramatiky tohoto indoevroého jazyka. Tím se z Hrozného stal mezinárodně uznávaný a velmi žádaný vědec. Účastnil se mnoha expedic v orientu a roku 1925 objevil staré chetitské město Kaneš - Reč a písmo sú nástroje pomocou ktorých ľudstvo komunikuje. - Súži na zaznamenávanie myšlienok, predstáv a popisu dejov, predmetov a teda aj informácií

Lysá nad Labem. Lysá nad Labem leží ve Středních Čechách, východním směrem od Brandýsa nad Labem. Město se rozkládá v jižní části České tabule chetitské písmo хе́ттское письмо́: koncept: koncept dopisu чернови́к письма́: kondolenční: kondolenční dopis письмо́ (с выраже́нием) соболе́знования: malba: realistická malba реалисти́ческое письмо́: malba: malba na dřevě письмо́ по. Myslím, že Lysá má co nabídnout. Určitě stojí za to navštívit zámecký park se sochami Matyáše Brauna, řekl Havelka a nezapomněl připomenout, že na podzim se otevře nově zrekonstruované muzeum Bedřicha Hrozného, který přesně před sto lety rozluštil staré chetitské písmo na hliněných tabulkách Bedřich Hrozný a rozluštění písma Chettitů. Hrozného pozornost se obracela k oblasti starověkého Předního východu, a to k Malé Asii. Zde, asi 200 km na východ od Ankary,se nacházela lokalita zvaná Bog ̆azköy (později přejmenovaná na Bog ̆azkale), jež byla poprvé objevena již v roce 1834 a později krátce navštívena. Klínové písmo vychází z původních piktogramů, které byly otočeny o 90° a zjednodušeny tak, aby se daly znázornit ustálenými tahy rydla. První, kdo použil tento způsob písma, byli Sumerové. Od nich je převzali Akkaďané (tzn. Babyloňané a Asyřané), kteří toto písmo částečně upravili pro svou semitskou řeč

Svojím vývinom je egyptskému písmu blízke písmo Sumerov žijúcich v Mezopotámii v údolí riek Eufrat a Tigris (územie dnešného Iraku, asi 4000 r. pred n.l.). Klinové chetitské písmo rozlúštil český vedec - orientalista Bedřich Hrozný v r. 1913. Rylo sa trojhrannými rydlami do hlinených tabuliek, ktoré sa potom vypaľovali Chetité tvořili v Anatolii - středním Tureckou významnou starvěkou říši. Zajímavé je to, že se o ní až do 20.st. pořádně nevědělo. K rozluštění záhad říše Chetitů velkou měrou přispěl český vědec Bedřich Hrozný, který na začátku 20.století rozluštil písmo tohoto národa chetitské písmo - Bedřich Hrozný lineární písmo B (používané ve starověkých Mykénách a na Krétě) - M. Ventris, J. Chadwick některá stále rozluštěná nejsou (lineární písmo A - původní minojské písmo, etruské písmo, staroindická písma

Chetitské písmo. Klínové . Inspirace v Mezopotámii. Rozluštil český vědec - Bedřich Hrozn Hůlkové či psací písmo na základních školách? 11.7.2016 v kategorii Škola, příklady Michoka Host (14 bodů) děti. psaní. Klinové písmo alebo klinopis alebo zriedkavo klinopisné písmo má dve základné definície: 1 písmo, ktorého znaky sú tvorené kombináciou čiar, ktoré majú tvar klinu, resp. neskôr často skôr tvar klinca čiže tvar čiary zakončenej trojuholníkom alebo zakončenej V-čkom; znaky takéhoto písma teda nie sú tvorené kombináciou napr. bežných čiar, oblúkov či bodiek.

Hieroglyfické písmo - Wikipédi

 1. V chetitské společnosti byla pravomoc panovníka zčásti omezena. Král mohl sice šlechtice a svobodné rolníky povolat do války, ale do řízení státu zasahoval sněm. V něm byli shromážděni přední šlechtici země a jejich názor musel vzít panovník v úvahu
 2. Ahoj, jaký používáte naviják na přívlač - poraďte. Chci si koupit SPRO Red line - prostě klasiku se šnekovým převodem, ale nevím, zda je to to pravé ořechové Dík
 3. Jde o desku z černého čediče (bazaltu) popsanou dvojjazyčným nápisem, zaznamenanými třemi různými druhy písma a vyjadřujícím tři verze téhož textu. Artefakt byl nalezen v roce 1799 v západní části delty Nilu. Tento nález sehrál klíčovou roli při rozluštění egyptského písma. B/ hieroglyfy, chetitské písmo a.

hieroglyfické písmo Encyclopaedia Beliana - slovenská

 1. Chetiti patria medzi najmenej známe národy staroveku. Zhruba pred 3400 rokmi založili na území Malej Ázie ríšu, ktorá konkurovala Egyptu, i Mezopotámii. Chetiti vytvorili spoločnosť, ktorá žila z pravidelnej expanzie voči svojím susedom, ale tiež úžasnú kultúru. Veľký podiel na objavovaní tejto civilizácie, má český vedec Bedřich Hrozný, ktorý rozlúštil písmo.
 2. Jsou historické komiksy a historické komiksy. Pokud se rozhodnete zaznamenat vznik jaderné bomby, máte určitě podkladů víc než dost. Ale jestliže chcete vyprávět příběh ze skýtsko-chetitské války Inu, to máte k dispozici zejména reliéfy v kameni zobrazující výjevy ze života a sem tam nějaké to klínové písmo Ale všechno jde, když se chce
 3. Bedřich Hrozný rozluštil chetitské písmo Fénicie . území Libanonu - městské státy Byblos, Sidon, Tyros námořníci, obchodníci, piráti výroba červeného barviva - purpuru kolonizace středozemního moře - zakládali stálé osady - faktorie, nejznámější Kartágo (S. Afrika) Perská říše . vznik v 6. stol. př. n. l. v.
 4. latinkové písmo bez pätiek a tieňovania: HIEROGLYF: staroegyptský obrázkový znak, nerozlúštiteľné, nečitateľné písmo, v geológii nepravidelnosti na plochách vrstiev: HLAHOLIKA: najstaršie slovanské písmo: HROZNÝ: český orientalista a jazykovedec, rozlúštil chetitské písmo a založil chetitológiu (Bedřich, 1879-19552

Dejiny písma - Wikipédi

 1. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
 2. Bedřich Hrozný je celosvětově známý jako ten, kdo rozluštil chetitské klínové písmo, toto však není pravda - klínové písmo bylo rozluštěno již před Hrozným. Celá věc se měla následovně - Bedřich Hrozný byl roku 1914 přizván do týmu orientalistů, kteří chtěli editovat maloasijské texty v klínovém písmu
 3. Toto písmo pevzali Chetité, a po nich je užívala pevážná vtšina národ Pední Asie. Vrcholu svého vývoje dosáhlo ve fonetické podob klínové abecedy se 30 znaky ve 2.tisíciletí p.n.l. v oblasti dnešní Sýrie a Palestiny. Chetitské písmo se podailo rozluštit eskému vdci Bedichu Hroznému (1879-1952

Klínové písmo bylo v době Hrozného objevu dávno známé, neboť jej používali už Akkaďané, Asyřané a Babyloňané; znal je i Bedřich Hrozný. To podstatné bylo pochopit, jak tyto znaky fungují v dosud neznámém jazyce. Kdo tedy ztotožňuje Hrozného objev s rozluštěním písma, zle geniálnímu lingvistovi křivdí Když tedy v roce 1880 vystoupil profesor Sayce s názorem, že v Malé Asii existovala starověká Chetitská říše, dostalo se mu posměšného označení vynálezce Chetitů. Pro nás tuto první indoevroou civilizaci otevřel Bedřich Hrozný, když v roce 1915 rozluštil chetitské klínové písmo

BTW ten bulvár (dobře vybraný) není špatný na překonání dyslektikova odporu ke čtení - zajímá ji to, je to krátké - ucelený děj na pár řádcích, má to současnou slovní zásobu, takže by pro ni mělo být snazší říct ti, o čem bylo, než když hodinu louská dvě stránky v čítance, louská to jak chetitské písmo. Písmo dává nesmrtelnost myšlenkám, láskám, vášním i faktům. Snad jen vynález kola se svým významem pro lidskou historii přibližuje vynálezu písma. Bylo to písmo, které umožnilo existenci a rozkvět tří největších monoteistických náboženství v dějinách: judaismu, křesťanství a islámu - 1915 - chetitské písmo rozluštěno-architektura - paláce, chrámy-hl. město - Chětušaš (chrámový komplex)-náboženství - polytheismus. Fenície-pobřeží Středozemního moře-název od Řeků buď podle barvy pleti, nebo podle barviva z plžů, které prodávali-námořní obchod, pirátství, tybolo

Znalost písma klesla po pádu Babylonu a kolem roku 100 klínové písmo zaniklo. Dále vznikli fonogramy, kde jeden znak odpovídal jedné vyslovené slabice. Za rozluštěním klínového písma stojí český jazykovědec a orientalista Prof. PhDr. Bedřich Hrozný (1879-1952). O něco dříve vzniklo písmo egyptské - hieroglyfy (obr. 1) - jižní část Babylonie - Sumer - severní část Babylonie - Akkad - na sever od Babylonie byla Asyrie s proslulými městy Assur a Ninive - původními obyvateli jsou Sumerové, kteří vynalezli klínové písmo, jímž se psalo na hliněné tabulky (klínové písmo rozluštili Němec Georg Friedrich Grotefend, Francouz Burnouf a Angličan Rawlinson, chetitské klínové písmo. Písmo Féničanů - nevelkého národa sídlícího na pobřeží Středozemního moře, který vynikal v mořeplavbě a objevem nového typu písma Hláskové písmo = jeden znak symbolizuje jednu hlásku Tento typ písma byl velice jednoduchý (malý počet znaků, pouze 22) => jeho rychlé rozšiřování a přejímání jiným Všichni si uvědomovali, co úsilí nás stálo rozluštit hieroglyfy, chetitské písmo a to byly lidské výtvory. Hledalo se v nich matematické poselství a jeden vědec dokonce tvrdil, že v nich vidí zárodky teorie strun. Nepomáhaly ani teorie grup a další symetrie Chetitské písmo rozluštil Bedřich Hrozný. Mytologie přejata Řeky - hlavně názor: Úcta k staršímu. Chetitská říše rozvrácena kolem r. 1200 př. n. l. mořskými národy, které vyšli nejspíše z Balkánu

Jana Křtitele (1719-41, patrně F.M. Kaňka), možnost návštěvy Muzea Bedřicha Hrozného (zakladatel české orientalistiky; mj. úspěšně rozluštil chetitské písmo) NYMBURK středověké jádro města s cihelnými gotickými památkami: hradby, radnice, děkanský kostel sv severu. (Chetitské písmo rozluštil ëeský orientalista Bedtich Hrozný.) V západní èásti Malé Asie existovalo více menších a ne ptíliš pevné zformovaných státních útvartl tzv. morských národú; postupnë zde clošlo v prúbëhu 11. až 9. století B.C. k expansi NekL01, kteií vytvoiili Yaclu menších mëstských státtl Lineárne bezserifové písmo (synonymá, druhy, charakteristika, hlavní zástupcovia) -- písmo naväzuje na tvarovú dynamickú schému renesančnej antikvy, ale bez serifov. Písmo sa používa ako akcidenčné (príležitostné), ale aj ako knižné. -- so zvislou osou, s naklonenou osou -- Antque Olive, Fruntiger, Gill, Syntax 67 Město se stalo jedním z nejdůležitějších center Chetitské říše v pozdní době bronzové a dosáhlo svého vrcholu během 11. století př. n. l. WikiMatrix Jejich obsahem byly státní resp. kultovní dokumenty, královské anály, korespondence, naučná i krásná literatura a další texty, které vedly alespoň k částečnému.

hieroglyfické písmo - bylo rozluštěno v r. 1822 Francouzem Champollionem ( egyptština) vývoj z piktogramů > hieratické písmo (úřední, obchodní) > démotické písmo (lidové) > koptské písmo > arabské písmo (po příchodu Arabů do Egypta kolem 7. století př. n. l.) K Sumerské hieroglyfy písmo Starého Egypta - hieroglyfy Egypt - hieratické písmo 600 př. n. l. Egypt - Démotické písmo 500 n. l. Egypt - Koptské písmo Chetitské hieroglyfy asi 2. polovina 3. tisíciletí př. n. l. Protoindické písmo okolo r. 2000 př. n. l. písmo Féničanů - fénická abeceda, která se stala základem asi. 3. Hláskové písmo Pro zajímavost lze uvést, že do nynější doby stále není rozluštěno a vědci se stále dohadují, zda je starší písmo egyptské nebo sumerské. Mimo tato písma existovala i písma další, jako např. chetitské, krétské, čínské, japonské, indické, hebrejské a další. Revolučním se stalo písmo Mezopotamska literatura. Mezopotamská literatura, literatura sumerská a akkadská (babylónsko-asyrská) vznikající na území Mezopotámie od 3. tis. př. n. l. do konce 1. tis. př. n. l. K nejstarším patří mýty o bozích (Enlil, Enki, An, Inanna-Ištar, Err, Ninurta, Marduk) a mudrcích (Adapa, Artachasís - hrdina mýtu o potopě) prvý rozlúštil chetitské písmo. Knihu o dva roky neskôr preložili do slovenčiny. Nasledovali ďalšie diela, v ktorých sa Zamarovský, s precíznosťou jemu vlastnou, venoval starovekým kultúram. V knihe Objavenie Tróje (1962) sa zaoberal dejinami vykopávok v Tróji a vysvetlil starogrécku epiku a mytológiu. V diele Na počiatku bo