Home

Zásady první pomoci

Základní zásady první pomoci: Nejhorší je nedělat nic! Vždy dbejte na bezpečnost ošetřovaného i svoji vlastní. Nevíte-li si rady anebo vám vaše první pomoc připadá nedostatečná, volejte zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) na tel. 155 nebo linku 112. Povinnost poskytnout zdravotní pomoc osobě, která jeví známky. Základy první pomoci 2 Comments První pomoc je soubor opatření, sloužících k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci. Největší význam má u kritických poruch zdraví - takových, které ohrožují některou ze základních životních funkcí Zásady první pomoci. Život zachraňující informace. Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky . První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Všichni bychom měli být schopni poskytnout. Zásady první pomoci První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účelně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je rychlost, účelnost a rozhodnost Zásady oživování dětí a dospělých. Jde o jednoduchá a účelná opatření, která mohou pomoci při náhlém postižení zdraví či ohrožení života. Cílem první pomoci je pomoc ohroženému, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. První pomoc musí být kvalitní a hlavně včasná

Zásady první pomoci - Vitalia

Zásady první pomoci při zranění. Nejzákladnější zásadou je kontrola průchodnosti dýchacích cest, dýchání a krevního oběhu. Teprve když u zraněného zjistíte, že dýchá a má puls, začnete se zabývat dalšími příznaky, a to v následujícím pořadí Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Proto musí být první pomoc kvalitní a hlavně včasná. Postup při poskytování základní první pomoci. Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je: rychlost, účelnost, rozhodnost První pomoc je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Poskytnout první pomoc je dle zákona povinné zejména v těchto případech

První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky • Při práci s dezinfekčními prostředky se důsledně řiďte návodem k použití. • Nikdy nemíchejte různé dezinfekční prostředky mezi sebou. • Používejte ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv První pomoc: Uklidněte uštknutého a zajistěte jeho absolutní tělesný klid. Vydezinfikujte a sterilně přikryjte místo kousnutí. Uštknutou končetinu obvažte elastickým obinadlem od rány k tělu. Končetinu se pokuste znehybnit a chladit. Volejte záchrannou službu - tel. 155 nebo 112 - nebo uštknutého dopravte k lékaři

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Dobrý den, připravila jsem pro vás prezentaci na nové téma. Povíme si něco o zásadách první pomoci, co je vlastně první pomoc, kdo poskytuje první pomoc, kdy je třeba poskytnout první pomoc, jaká je povinnost běžného občana z hlediska poskytnutí první pomoci. Vložím vám do textu i odkazy na videa Zásady první pomoci pro včasný a správný zásah. Nečekaný úraz nebo zdravotní komplikace může v životě potkat každého. Proto je důležité vědět, jak se v takové situaci zachovat. Včas a správně podaná první pomoc může výrazně zmírnit důsledky vážných úrazů, nebo dokonce zachránit lidský život

Základy první pomoci - ZACHRANNASLUZBA

 1. Hlavní zásady první pomoci při úrazech: dopravení postiženého do nezávadného prostředí (vyproštění z dosahu el. proudu, vynesení ze zamořeného prostředí apod.) zastavení silného krvácení z tepny nebo žíly uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání a nepřímá srdeční masá
 2. 1 zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na edF Ukpp raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002
 3. První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí

Vyprošťování. Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace), vyproštění provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky. Oživování (resuscitace Zásady první pomoci při zasažení organismu nebezpečnými a toxickými látkami. Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů. Poškození. Jak správně ošetřit drobné oděrky ale i pomoci člověku v bezvědomí se dozvíte v tomto videu projektu dopravní prevence V jedné stopě Hlavní zásady první pomoci Pro některé je poskytnutí první pomoci samozřejmostí, pro jiné ne. To ale nemění nic na tom, že se v takové situaci může ocitnout každý z nás. Ve stresu a pod tlakem se stává, že člověk ztratí hlavu a neví, co dělat. Nikdy tak není od věci si základní postup poskytnutí první pomoci.

Zásady první pomoci NZI

 1. Hlavní zásady první pomoci. Pro některé je poskytnutí první pomoci samozřejmostí, pro jiné ne. To ale nemění nic na tom, že se v takové situaci může ocitnout každý z nás. Ve stresu a pod tlakem se stává, že člověk ztratí hlavu a neví, co dělat. Nikdy tak není od věci si základní postup poskytnutí první pomoci.
 2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 3. Obecné zásady první pomoci. První pomoc je soubor účelných opatření, která mají zajistit uchování lidského zdraví, případně života. První pomoci by proto měla patřit k základnímu vzdělání a každý z nás by ji měl ovládat tak, aby v případně ohrožení mohl efektivně pomoci. O tom, jak provádět první pomoc.
 4. Všeobecné zásady poskytování první pomoci. První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Vždy je nutné dodržet základní principy poskytování první pomoci
 5. 1. Obecné zásady první pomoci Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. 1.1. Rychlá orientace
zdravotnici

Zásady první pomoci. Rubrika: Zásady první pomoci. Zásady první pomoci. První kroky laické první pomoci. 17. 2. 2018. admin. V této části budou popsány základní úkony, které je nutné provést ihned při zjištění situace vyžadující bezodkladné poskytnutí první pomoci. Než dorazí odborná pomoc, je to na nás Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře - doporučené postupy a vybavení MUDr. Bronislav Klementa, MUDr. Olga Klementová, Ph.D., MUDr. Jiří Špaňhel Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouc 1. obecnÝ postup prvnÍ pomoci 1. 1. zÁsady bezpeČnosti pŘi poskytovÁnÍ pomoci vlastnÍmu poskytnutÍ prvnÍ pomoci v ŘadĚ pŘÍpadŮ pŘedchÁzÍ zÁchrannÁ akce nebo technickÁ prvnÍ pomoc. zachovÁnÍ bezpeČnosti zachrÁnce je prioritou. zachrÁnce proto musÍ konat rozvÁŽnĚ, s ohledem na vlastnÍ bezpeČnost raněného sami, ale vyčkejte na příjezd odborné první pomoci. ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Výkony prováděné zdravotnickým personálem, který do neodkladné péče zahrne i léčebné a diagnostické přístrojové techniky a podání léků. LEGISLATIVA A PP ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,účinnost dnem 1. ledna.

Zásady první pomoci GUARD

 1. Zásady první pomoci. Stali jste se svědkem nehody? Kromě postupů, jak poskytnout první pomoc, je stejně důležité zachovat chladnou hlavu a nepanikařit.Lépe tak vyhodnotíte situaci a budete se moci soustředit následujícími kroky
 2. Zásady poskytování první pomoci a nejčastější mýty. Vážná zranění způsobená autonehodou, srdeční kolaps, popáleniny následkem požáru a mnoho dalších. Život člověka v takových chvílích visí doslova na vlásku a ve většině případů záleží na pomoci druhých. Ti často musejí jednat velmi rychle, protože.
 3. Znáte zásady první pomoci pro dospělé? Výborně! Od dětské se totiž příliš neliší. Základní principy první pomoci jsou pro všechny věkové kategorie stejné a rozdíly jsou zejména v tom, z jakých příčin některé potíže vznikají (např. u dospělých se častěji objevují problémy se srdcem)
 4. Zásady a principy první pomoci První pomoc je zásah nebo ošetření poskytnuté postiženému ještě před příjezdem zdravotní záchranné služby. Jejím cílem je snaha o obnovení nebo udržení životně důležitých funkcí u postiženého člověka, a to : - dýchání - srdeční činnost - vědomí
 5. Obecné zásady první pomoci . Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému. Vyšetříme postiženého. Zavoláme tísňové volání 155 nebo 112. Poskytneme první pomoc. Kontrolujeme postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci. Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život
 6. Zásady první pomoci při bodnutí včelou Pokud se nejedná o alergika a žihadlo není v jazyku, v ústech nebo v rohovce oka, pak stačí šetrně seškrábnout žihadlo, a to tak, abychom nezmáčkli jedový váček na konci žihadla a nevyprázdnili jeho obsah do rány. Místo vpichu neutralizujeme potřením cibulí, čpavkem
 7. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje První pomoc při úrazech - šokový stav, krvácení, úraz páteře, zlomeniny a popáleniny Cevní mozková příhoda, příznaky a léčba Co dělat při akutním infarktu myokardu První pomoc při otravě alkoholem a toxickými látkam
Potravinové doplňky stravy na podzim | Archiv článků

‹ Zásady první pomoci o úroveň výš Při krvácení › Zásady první pomoci - obrázek Nastávají situace, kdy o životě nebo kvalitě života dítěte rozhodují minuty, někdy dokonce vteřiny. Úrazy, masivní krvácení, šokové stavy, záchvaty s bezvědomím a zástavou dýchání a krevního oběhu - to jsou příklady. První pomoc pro koně: Prevence a nejdůležitější zásady. 4. 05. 2021 06:00. Obrázky: 7. Autor: Kateřina Junghansová Foto: Gabriela Rotová, MVDr. Kateřina Junghansová Rubrika: Zdraví a veterinární péče Počet přečtení: 833 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát. Závažné onemocnění nebo zranění koně, to je bez. Zásady první pomoci pro včasný a správný zásah. 15.08. 2021 - 08:53. Nečekaný úraz nebo zdravotní komplikace může v životě potkat každého. Proto je důležité vědět, jak se v takové situaci zachovat. Včas a správně podaná první pomoc může výrazně zmírnit důsledky vážných úrazů, nebo dokonce zachránit. Obecné zásady laické první pomoci. Co je první pomoc. První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Cíle první pomoci. zachránit život; zabránit zhoršení zdravotního stavu a dalšímu poraněn

Zásady první pomoci. První kroky laické první pomoci. 17. 2. 2018. admin. V této části budou popsány základní úkony, které je nutné provést ihned při zjištění situace vyžadující bezodkladné poskytnutí první pomoci. Než dorazí odborná pomoc, je to na nás Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně poskytuje první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat článek Poleptání. Zdroje textů a informací. HORČÍK, Jan. Poleptání. První pomoc Zásady první pomoci Obecné zásady první pomoci Na prvním místě je bezpečnost, kterou je třeba zajistit nejenom postiženému, nýbrž i sobě samému. Před tím, než postiženému poskytneme samotnou první pomoc, ho v rámci možností vyšetříme a zavoláme tísňovou linku 155 či 112 Vystražné, zákazové symboly První pomoc - základy poskytnutí první pomoci První pomoc - záchrana tonoucího První pomoc - vyvaruj se nebezpečí První pomoc - volání na tísňové linky První pomoc - Víš, co máš dělat? První pomoc - úrazy hlavy První pomoc - Tísňová volání První pomoc - správnost tvrzení První pomoc - správné volání na tísňovou linku.

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka Obecné zásady první pomoci plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010 včetně Národní přílohy NA. Bezpečnostní tabulka s obecnými zásadami první pomoci při zasažení chemickými látkami Zásady první pomoci u epileptického záchvatu poskytované laickou veřejností - Kateřina Hlávkov

Kurz je certifikován Evroou komisí pro první pomoc, výuka je v souladu s evroými normami první pomoci. Kurz se koná: o víkendu 4. - 5. září 2021 vždy od 9:00 do 15:00 hodin. v našich prostorách Hellichova 11b, Praha 1. Cena zahrnuje výuku, příručku, kávu a čaj během výuky a certifikát. Seznam probíraných témat: 1. TV - první pomoc - Kvíz. 1) Krvácení z nosu. Klučičí rvačka nebo pád z kola. Víte, jaké jsou zásady první pomoci když se z nosu valí krev? a) Ucpeme nosní dírky savým materiálem a nahřejeme oblast čela. b) Postiženého posadíme s hlavou v hlubokém předklonu. Chladíme kořen nosu a zátylek Zásady první pomoci Co je první pomoc. První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Cíle první pomoci. zachránit život; zabránit zhoršení zdravotního stavu a dalšímu poranění; zajistit odbornou pomoc a eventuálně i. Zásady laické první pomoci Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka

Zásady oživování dětí a dospělých První pomoc - Zásady

Zásady první pomoci První pomoc - Zásady první pomoc

Obecné zásady první pomoci - Ordinace

 1. Bezpečnostní tabulka s pokyny pro poskytnutí první pomoci při tonutí. Pokyny jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Popisuje příznaky tonoucího člověka a zásady poskytování první pomoci
 2. Zásady první pomoci. Je důležité zachovat chladnou hlavu. Lépe tak vyhodnotíte situaci a budete se moci soustředit na následující kroky. Na bezplatném telefonním čísle 155 a 112 řekněte své jméno, místo, kde se nacházíte, popište situaci, která se stala, a nakonec informace o počtu a stavu postižených osob. Operátor.
 3. Zásady první pomoci při popáleninách od slunce. Postižená místa chraňte před dalším působením slunečních paprsků (pobytem v místnosti, krytím těla oděvem). Konzumujte dostatek nealkoholických nápojů. Osprchujte se chladnou vodou. Na postižená místa můžete přiložit čistou osušku namočenou ve studené vodě
 4. Zásady první pomoci při dopravních nehodách. Posted on 6.8.2021 Author e-cafm.cz Autolékárnička je povinnou součástí výbavy, ale jaké jsou zásady první pomoci při autonehodách, mnoho řidičů vůbec neví. Místo nehody je v první řadě nutné zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení života dalších osob. Svědek.

Školení Poskytování první pomoci. Ve školení Poskytování první pomoci se každý účastník dozví zásady, které je nutné znát při poskytování první pomoci. Text je psán všeobecným způsobem tak, abychom se naučili, jak postupovat v kterékoliv situaci a na jakémkoliv místě (v zaměstnání, v domácnosti nebo na silnici) Zásady poskytování první pomoci jsou například součástí školení žadatelů a držitelů povolení k řízení služebních dopravních prostředků. Školení žadatelů je dvoudenní (16 hodin), školení držitelů je jednodenní (8 hodin) a provádí se každoročně. Školení se pořádá na základě závazného pokynu. Projevy uštknutí zmijí a zásady první pomoci. Každoročně se v ČR objeví několik desítek případů uštknutí hadem. Občas se vyskytne vážná otrava hadím jedem, ale jako příčina úmrtí je hadí uštknutí u nás vzácné, přesto byste měli znát pravidla první pomoci Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky. Materiál poskytnutý Krajsou hygienickou správou Olomouc prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje - článek vložen 7. dubna 2006 7.30. Při práci s dezinfekčními prostředky se důsledně řiďte návodem k použití

Obsah kurzu. bezpečnost a hlavní zásady první pomoci, tísňové volání (rozdíl 155 x 112, aplikace Záchranka),; život ohrožující stavy - krvácení, kolaps x bezvědomí, zástava základních životních funkcí u dospělých. Ukázka použití AED - automatizovaného externího defibrilátoru Zásady první pomoci se nestanovují právními ani technickými předpisy. Uvádí je odborná literatura. V ČSN 01 8003:2002 je v příloze A uvedena první pomoc při úrazech v laboratořích. V Doporučení ČES 00.02.94:1994 První pomoc při úrazu elektrickou energií naleznete návod pro poskytování pomoci při úrazech. Obecné zásady první pomoci Posloupnost výkonů při záchraně života: Bezpečnost naše a bezpečnost postiženého. Odstranění příčiny zranění, pokud to má smysl (např. vypneme motor auta a otevřeme vrata garáže). Přivolat pomoc - kolemjdoucí, kolegové,. Zastavit mohutné krvácení. Zajistit průchodnost dýchacích cest Při první pomoci je zapotřebí: 1. vyprostit raněného z místa neštěstí, 2. ošetřit poškozené části těla a zastavit krvácení, 3. znehybnit zlomeniny a předejít vzniku úrazového šoku, 4. dopravit raněného k lékaři. Při poskytování první pomoci zachováváme tyto zásady: 1. správnost a účelnost, 2. rychlost

STRUNÉ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účelně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení A. První pomoc p ři úrazech 1. Všeobecné zásady p ři poskytování první pomoci, zásady postupu 2. Modelové situace - úrazy 3. Pohmožd ění kon četin, první pomoc 4. Podvrtnutí kon četin, první pomoc 5. Vykloubení kon četin, první pomoc 6. Protišoková opat ření 7. Modelové situace - prevence proti úraz ům 8 PRVNÍ POMOC - význam, rozdělení PP, zásady, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého. Mgr. Dana Krethov

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 2.1 Telefonní čísla, zásady volání Na tísňové linky se dovoláme zdarma ze všech telefonů a bez vytáčení předvolby. Pro volání linky 112 nemusíme mít dobitý kredit ani vloženou SIM kartu. 2.1.1 Tísňové linky 150 Hasičský záchranný sbor (HZS) Pomoc při záchraně osob, majetku a. Obecné zásady první pomoci. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Boj o přežití aneb několik slov úvodem. Zatímco zvířata přicházejí v průměru až o 80 % svého potomstva, člověku se naopak podaří vychovat 70-80 % svých. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že pes zareaguje kousnutím? Ránu důkladně vydezinfikujeme. Kontaktujeme majitele a zjistíme, zda byl pes očkován proti vzteklině. Vyhledáme nanejvýš do 6 hodin lékařské ošetření rány, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případné přeočkování proti tetanu.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem Text je součástí seriálu o první pomoci, který byl uveřejněn v časopise ELEKTROINSTALATÉR v roce 2011. Další texty s tématem první pomoci najdete na www.zachrannasluzba.cz První pomoc: Základní pravidlo zní: Pokud to není nezbytně nutné, tak za běžných okolností (vyjma nezávažných zlomenin) zlomeninu improvizovaně nefixujeme. V běžném životě se Vám nestane, že byste byli na místě, které je nedostupné pro profesionální záchranáře a v případě závažnějších zlomenin je lepší. Zásady první pomoci Postup při poskytování první pomoci - Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. 1. Zjistíme, zda je osoba při vědomí * osobu hlasitě oslovíme, případně jemně zatřepeme ramenem o POKUD NEODPOVÍDÁ 2 Zásady laické první pomoci . CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka. CÍLE PRVNÍ POMOCI - tři cíle první pomoci jsou: zachránit život; zabránit zhoršení zdravotního stavu; urychlit proces uzdraven

První pomoc Zásady první pomoc

První pomoc - Wikipedi

Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky Obecné zásady první pomoci splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4 O zásady první pomoci se zajímám, protože. V tomto oboru pracuji. První pomoc studuji na střední škole. Jsem studenten vysoké školy se zaměřením na zdravotnictví. Laicky se zajímám o tuto problematiku. Zákon o první pomoci. 150 a 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Poskytnout první pomoc je dle zákona povinné zejména v. Domů Obecné zásady první pomoci při zasažení chemickými látkami. Popisek: Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4. Bezpečnostní tabulka s obecnými zásadami první pomoci při zasažení chemickými látkami. Pokyny jsou přehledné a sestavené pro rychlou orientaci v textu. Poskytují základní a zásadní informace, jak. Kardiopulmonální resuscitace byla již popsána v předchozím článku.Ti, kteří neabsolvovali žádný kurz první pomoci nebo se naučili pouze nepřímou srdeční masáž (protože v některých kurzech nejsou dětské resuscitační modely vůbec dostupné), by měli provádět KPR dětí stejně jako u dospělých, případně pouze nepřímou srdeční masáž, protože je to.

Obecné zásady první pomoci. První pomoc je soubor účelných opatření, která mají zajistit uchování lidského zdraví, případně života. První pomoci by proto měla patřit k základnímu vzdělání a... Více info Zásady první pomoci. Marek Přecechtěl; 25. srpna 2015; mladí hasiči; CO JE PRVNÍ POMOC. První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka Zásady první pomoci při včelím bodnutí u zdravého člověka. Pokud se nejedná o alergika a žihadlo není v jazyku, v ústech nebo v rohovce oka, pak stačí šetrně seškrábnout žihadlo, a to tak, abychom nezmáčkli jedový váček na konci žihadla a nevyprázdnili jeho obsah do rány

Poliklinika Tachov, Tachov, Václavská 1560

Zásady první pomoci - Uštknutí zmijí obecnou - Vitalia

Zásady první pomoci. 10 kroků pro život, aneb kdybyste všechno zapomněli. Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech. 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav? Nejzřetelnější známkou život ohrožujícího stavu je zástava dechu. Typická je modrá barva v obličeji, někdy. Na portálu Ekatalog.cz v oboru Zásady, základy, postup při poskytování první pomoci najdete 10 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 9 bezdlužných dle evidence CreditCheck. Naši zástupci už osobně prověřili přes 3 firem v regionu Mikulčice

Syndrom karpálního tunelu | Archiv článků

Zásady první pomoci pro včasný a správný zásah Vím, co jí

Zásady bezpečného zastavení vozidla, ošetření zraněných, první pomoc při úrazech a krvácení. Trvání kurzu 90 minut. Akutní stavy. Zaměřeno na rozpoznání vybraných akutních stavů ( mdloba, hypoglykémie, anafylaktická reakce, cévní mozková příhoda, dušení, astmatický záchvat, infarkt myokardu, otrava, poranění. Pokyny pro první pomoc; Obecné zásady první pomoci; Všechny Pokyny pro první pomoc . Obecné zásady první pomoci. při zasažení chemickými látkami. VÝROBCE: TRAIVA s. r. o. Plast 210 x 297 mm (A4) tl. 0.5 mm. KÓD: 04719. DOSTUPNOST: Na objednávku - do 3 dnů. Jaké jsou zásady první pomoci u novorozence a kojence? Vyber si termín Psychomotorický vývoj dítěte - vývoj motoriky a vývojová psychologie. Aktuálně není k dispozici žádný termín. Přihlas se na online seminář zdarma. Zásady první pomoci: víte, co dělat v případě nehody? Před 1 měsícem. Nečekaný úraz nebo zdravotní komplikace může v životě potkat každého z nás. Proto je důležité vědět, jak se v takové situaci zachovat. Včas a správně podaná první pomoc může výrazně zmírnit důsledky vážných úrazů, nebo dokonce. Zásady pomoci Zachovejte klid, zbavte se strachu, orientujte se vmístě ačase. Několik sekund přemýšlejte, pak koordinovaně arozvážně jednejte; vypněte motor. Zabezpečte místo nehody proti další nehodě (trojúhelníkem, výstražnými svět- ly) - viz obr. 1. Snažte se získat pomoc zastavením kolemjedoucích, zajistěte tísňové volán

Zásady poskytování první pomoci • Svaz polygrafických

Koupit Koupit eknihu. Obecné zásady první pomoci Neodkladná resuscitace Krvácení Křečové stavy Akutní otravy Šok Závažná poranění Poranění menšího rozsahu Cizí tělesa a poranění tělních kloubů Náhlé stavy postihující oko Náhlé psychické poruchy Neočekávaný a překotný porod Závažné akutní stavy u dětí Odsun a polohování Obva zová technika První. Netradiční přednáška o první pomoci. Interaktivní přednáška, která vás zvedne ze židle. Dokážete rychle a správně reagovat, když je potřeba poskytnut první pomoci? Lektor vám pomocí audiovizuálních ukázek a příkladů z praxe zprostředkuje základy první pomoci, které by měl ovládat opravdu každý Zásady poskytování první pomoci - NCHLS Seminář KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně MUDr. Kateřina Vařáková Vstřebávání NCHLS (prof. MUDr. D. Pelclová, CSc., Nemoci z povolání a intoxikace, 2014) závisí na koncentraci a rozpustnosti (látky rozpustné ve vodě - formaldehyd, chlór, chlorovodík, fluorovodík, k. sírová, k. octová, amoniak se vstřebávají. Poznejte příznaky a zásady první pomoci. Pokud se jedná o první záchvat, neprodleně volejte záchrannou službu. V případě, že se záchvaty občas opakují zachovejte klid, poskytněte shora popsanou pomoc, snažte se nemocného utišit a následně vyhledejte lékařské ošetření

Zásady první pomoci / Lékarnické kapk

27.5.2002 rubrika: Zásady první pomoci. o šoku, poranění břicha a hrudníku čtěte dále... OBECNÍ ÚŘAD. Vltavská 14 Větrušice 250 67 Klecany Praha-východ ÚŘEDNÍ HODINY PO - PÁ 8 - 15 h. Úřední hodiny pro veřejnost: PO 8 - 12, 15.30 - 18. Otrava jídlem - příčiny, příznaky + co dělat (první pomoc) Otrava jídlem není závažný stav, ale umí nás potrápit svými otravnými příznaky. A jelikož se blíží léto, potraviny se budou rychleji kazit, dopřejete si zmrzlinu a hodně ovoce, případně půjdete na houby, můžete se setkat s tímto problémem. Co dělat. ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI. Příspěvky Základní pravidla, priority,úkoly a cíle. 12. 11. 2007 Celý příspěvek | Rubrika: ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI | Komentářů: 0 Portrét Menu Úvod; DĚLENÍ PRVNÍ POMOCI; ZÁSADY LAICKÉ PRVNÍ POMOCI; ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ. 39,0 Kč ( 47,2 Kč s DPH) Pravidla první pomoci slouží jako zásady chování v případě nouze. Jedná se o grafické znázornění a popis informací, které jsou potřeba udělat v případě nouze. Materiál. Vyberte možnost plast 0,5mm samolepící vinylová fólie. Velikost

Krém z mascarpone a čokolády - krém z mascarpone s bílou

BESIP - První pomoc při dopravní nehod

Zdravotnická první pomoc - laická první pomoc při otravách

OBECNÉ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI. Cílem první pomoci je záchrana života.V žádném případě by však při poskytování první pomoci nemělo dojít k dalším poraněním či ztrátám na životech těch, kteří ji poskytují! Je proto nutné dodržet základní principy poskytování první pomoci První pomoc dítěti + 8 videolekcí navíc - on-line kurz. Když chcete víc. Z pohodlí domova a kdykoli znovu, zásady první pomoci u dětí a ještě 8 video-lekcí navíc. Kurz, kde je vše od otrav, popálenin či pádů, přes alergické reakce, krvácení, spolykané hračky, až po akutní stavy jako je dušení a základy neodkladn Zásady bezpečnosti práce a hygieny; První pomoc při otravách, poleptání a úrazech . Podmínka pro přijetí do kurzu: absolvování základního kurzu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů . ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLI

Zásady první pomoci - YouTub

Jsme fér na Mezipatrech – beseda s Czeslawem Walkem - JSME FÉR

Video: Jak správně poskytnout první pomoc BENU

Mapa tajemných míst – Jižní Čechy – Allbor