Home

MUNI Veřejná správa

Program vám také umožní specializovat se na konkrétní část veřejné správy. Budete mít na výběr dvě specializace: finanční správu a všeobecnou veřejnou správu. Máte tak možnost své studium úzce specializovat a věnovat se opravdu té oblasti, která vás nejvíce zajímá. Specializace všeobecná veřejná správa. Veřejná správa. Subtest zahrnuje zadání z oblasti vymezení veřejné správy, správního práva a správní vědy, právní regulace organizace veřejné správy, právní regulace činnosti veřejné správy, záruk zákonnosti ve veřejné správě a správně právní odpovědnosti (to vše v rozsahu bakalářského studia. Studium programu Veřejná správa otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem činnosti veřejné správy, organizace veřejné správy, včetně jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě. Kultivuje analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti: vedle výuky a.

Veřejná správa Co se naučíte Program vám otevře cestu k pochopení a poznání rozličných forem činnosti, organizace nebo jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě , včetně postupů při vydávání správních aktů Obor Veřejná ekonomika a správa jsem si vybral, protože se zajímám o veřejné dění. S odstupem času můžu potvrdit, že jsem si vybral dobře, zvolený obor mě baví. Jedna z věcí, kterou opravdu oceňuji, je možnost sledovat přednášky vybraných předmětů live, nebo i zpětně ze záznamu Veřejná ekonomika a správa. Rozumět věcem veřejným je skvělá správa Termíny přihláše Veřejná správa - Katalog oborů MU . cílem studijního oboru je poskytnout specializované profesní vzdělání pro pracovníky všech oblastí veřejné správy. Jedná se jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evroé právní úpravě, tak o poskytnutí hlubokých znalostí z oborů přímo.

Veřejná správa - bakalářské studium Masarykova univerzit

Název Popis Agendy (název modulu); IS MU: Studijní informační systém: Studium a výuka, výzkum (Publikace a vykazování pro RIV), s pisová služba (Úřadovna), e konomika (Obchodní centrum): INET: Ekonomicko-správní intranet: Personalistika, ekonomika, výzkum, veřejné zakázky (DNS, rámcové smlouvy a centrální nakupování), správa majetku (Ekonomika-Majetek), operativ Publikace se zabývá ekonomickými aspekty veřejné správy s akcentem na monetární a rozpočtovou politiku. Vysvětluje úlohu institucí, vztahů a nástrojů v oblasti veřejné správy s návazností do právních vztahů. Publikace vysvětluje tuto problematiku i v širších historických souvislostech Výsledky 1 - 20 z 820 pro vyhledávání 'veřejná správa', doba hledání: 0,11 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Veřejná správa : sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti /. Výsledky 1 - 20 z 1 227 pro vyhledávání 'veřejná správa', doba hledání: 0,10 s. Upřesnit hledán

Obor Informatika ve veřejné správě se zabývá zejména vlivem ICT na organizaci a chod veřejného sektoru a státní správy, aplikacemi ICT v právních vědách, využitím ICT pro podporu rozvoje právní vědy, ale také vlivem ICT na rozvoj správních organizací a veřejné správy A na mnoha příkladech ukazuje, v čem je právě veřejná správa důležitým pilířem demokracie. Dlouhé vyřizování, neprůhlednost postupů, možná taky trochu korupce. Nebo prostě něco šedivého, co funguje v pozadí systému a udržuje každý stát v chodu Přečtěte si rozhovor s de Vriesem: Neustálé reformy veřejné správy jsou nesmysl. Od roku 2011 také intenzivně spolupracuje s Ekonomicko-správní fakultou MU, kde působí jako hostující profesor na katedře veřejné ekonomie

MU posílá pozvánku pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2). Účast na termínu NSZ si uchazeč hradí individuálně. Veřejná ekonomika a správa. Finanční řízení Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru Osobní financ veřejné správy, včetně případného zřízení účelové organizace pro poskytování společných služeb (T: 06/2000). Vypracovat metodické pokyny pro zabezpečení resortních sítí při příjmu či odesílání neutajovaných dat (ve smyslu zákona č.148/1998 Sb.) prostřednictvím sítě Internet (T: 12/2000) Teorie a dějiny veřejné správy. Výklad vychází ze základních pojmů teorie veřejné správy, charakterizuje zejména veřejnou správu, státní správu, územní samosprávu, zájmovou samosprávu. Objasňují se dále základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR Otázky ke zkoušce veřejná správa pojem charakteristika obecné vymezení veřejné správy správa záměrná činnost směřující určitému cíli, spočívající v Informační systém veřejné správy a jeho vztah k ostatním informačním systémům . Vladimír Šmíd . Abstrakt . V roce 2000 nabyl účinnosti zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů , který by měl být jádrem právního základu pro relativně ambiciózní projekt rozsáhlého informačního systému.

Veřejná správa Právnická fakulta LAW MUN

 1. Zdravím, řeším dilema, na jakou vysokou školu jít. Dostala jsem se na PEF Mendelu, Management obchodní činnosti (ale ta stojí až na pomyslném posledním místě), na ESF MUNI obor Veřejná ekonomika a správa a dále čekám na rozhodnutí z Univerzity Pardubice, taky obor Veřejná ekonomika a správa
 2. áře (kolikrát za měsíc a které dny). Na stránkách fakulty jsem moc informací nenašla. Předem moc děkuji za odpověd
 3. Hledal/a jsem informace o službách veřejné správy Ze zvědavosti, chtěl/a jsem se jen podívat, jak vypad
 4. Cílem vzdělávání a studia v nově akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském programu Veřejné zdravotnictví je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru Veřejné zdravotnictví (Public Health), potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní.
 5. Obor Právo a veřejná správa ti dá ucelený přehled v oblastech, jako jsou právní věda, veřejná správa, ekonomika či soudnictví. Získáš praktické znalosti a dovednosti, které ti otevřou dveře do orgánů státní správy a samosprávy - můžeš být třeba referentem na obecních, městských a magistrátních úřadech

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopad 2021. 10. platová třída - 21760 - 31740 Kč/měsíčně + přiznání osobního příplatku. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. srpna 2021 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu. Veřejná správa - správní právo obecná část ot. 1 Působnost je rámcově vymezena kompetenčním zákonem (č. 2/1969 Sb.), který vymezuje zásady činnosti, jejich vzájemné vztahy, včetně jejich spolupráce ve vztahu k vládě Institut veřejné správy ESF MU, Brno, Czech Republic. 778 likes · 39 talking about this · 11 were here. IVS se podílí či sám realizuje řadu aktivit v oblastech výzkumu, vývoje či aplikace a to na.. Selhání fungování veřejné správy může být na příslušném území způsobeno znemožněním výkonu veřejné správy na pracovišti (v sídle místní veřejné správy), případně znemožněním výkonu v terénu (kontroly, apod.) Veřejná správa Spolupráce a partnerství Fakulta ekonomicko-správní a její jednotlivá pracoviště dlouhodobě a systematicky spolupracují s řadou průmyslových podniků, firem, ale i orgánů ústřední státní správy, samosprávy, i s mnoha nestátními neziskovými organizacemi

Veřejná správa - Masaryk Universit

Nabídka zaměstnání, státní a veřejná správa , nová práce - seznam volných pracovních míst - odkazy na úřady práce Učebnice jako první práce svého druhu zpracovává klíčové poznatky o současné veřejné správě z hlediska státovědného, právního, ekonomického i manažerského. Autoři postupně nabízejí srovnávací pohled na veřejnou správu a charakterizují systémy veřejné správy v jednotlivých evroých státech i evroý správní prostor, vysvětlují institucionální a.

Veřejná ekonomika a správa - Posts | Facebook

Blok A - Veřejná správa, právo 1. Veřejná správa (základní charakteristika) Charakteristika pojmů veřejná správa, vrchnostenská, nevrchnostenská, státní správa, samospráva, postavení orgánů veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci, právo na přístup k informacím o veřejné správě. 2 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu kolejí a menz MU 2021 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění splnění všech povinnosti v oblasti BOZP a v oblasti PO, které pro zadavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních. Zadávání veřejných zakázek na MU. Odbor veřejných zakázek poskytuje metodickou podporu zadávání veřejných zakázek, jejich přímé zadávání a podporu účasti MU v řízení o zadávání veřejných zakázek jinými subjekty. Mgr. Petra Kopová (tel. 549 49 8764, kopova@rect.muni.cz) Kontaktní osoba pro: Správa UKB. Adresa a písemný kontakt. Správa veřejných pohřebišť. Ke Hřbitovu 1540, Kolín V, PSČ 28002. Úřední hodiny platné od 1.2. 202

Specializace Všeobecná veřejná správa, Správa sociálního zabezpečení, Finanční správa, Katastrální správa. Program vám otevře cestu k pochopení rozličných forem činnosti, organizace nebo jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy. Na tento seminář se už nelze přihlásit. V případě zájmu o tuto problematiku nás, prosím, kontaktujte na seminare@law.muni.cz. 9.00 - 15.00

Veřejná správa jsou i instituce, které tuto činnost přímo nebo zprostředkovaně vykonávají Přímí vykonavatelé veřejné správy - stát prostřednictvím svých organizačních složek, orgánů a úřadů, stanoví-li tak ústava nebo zákon Vláda, ministerstva, jiné správní úřady s celostátní působností přímo. Pro přístup k dokumentu se prosím přihlaste zde. Dokument s omezeným přístupem Dostupný od: 2023-11-01. Přístup k plnému textu tohoto dokumentu mají pouze zaměstnanci Právnické fakulty MU

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Výmalba ubytovacích a stravovacích provozů Správy kolejí a menz MU 2020 Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výmalba ubytovacích a stravovacích provozů Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity, které jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 - Výkaz výměr Fyzická identifikace. Fyzickou identifikací je myšlena situace, kdy klient veřejné správy je osobně přítomen v místě, kde je mu služba poskytována nebo je po něm vyžadována součinnost. K fyzickému prokázání totožnosti se používají identifikační doklady, které musí obsahovat: Jako identifikační doklad se používá.

Veřejná ekonomika a správa Ekonomicko-správní fakulta M

Portál veřejné správy: hrozí mu kolaps? Exministr Vladimír Mlynář byl prvoinstančně odsouzen za způsob, jakým chtěl zajistit financování provozu portálu veřejné správy. Teď je financování portálu jen na státu, a ten teprve hledá peníze na jeho nezbytný upgrade Akreditace nového studijního programu Veřejné zdravotnictví . Lékařská fakulta Masarykovy univerzity získala 24. 6. 2020 akreditaci nového navazujícího magisterského studijního oboru Veřejné zdravotnictví, a to na dobu na 7 let veřejné správy v a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní čisouladu s ústavním pořádkem, se zákony a zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ostatními právními předpisy a s právem Evroé unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 2

MU je partnerem projektu od roku 2016 Priority MU: Důraz na ekologicky šetrná řešení Podpora zapojení SME Podpora důstojných pracovních podmínek Moderní veřejná správa, Brno, 1. a 2. červen 2017 Kurz je určen institucím veřejné správy (městům, obcím, krajům, ministerstvům, státním fondům, státním podnikům, příspěvkovým organizacím, veřejným vysokým školám, výzkumným institucím - tedy všem, kteří disponují veřejnými prostředky) i příjemcům veřejných prostředků (z fondů EU a dalších zdrojů) Co to ale Efektivní veřejná správa ve skutečnosti je? U nás v IPURu jsme přesvědčeni, že středobodem veškerého snažení státní správy a samosprávy má být občan. Občan, který je klientem veřejné správy a je nutné mu usnadnit styk s úřady a co možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací

Veřejná ekonomika a správa Filozofická fakulta M

 1. Vize - Veřejná správa poskytuje inovativní a flexibilní služby, které jsou pro občana dostupné také online, 24 hodin 7 dní v týdnu.. Mise - Ve spolupráci s ústředními správními úřady, obcemi a kraji se jednotlivé služby veřejné správy připravují k digitalizaci Digitalizace veřejné správy a elektronizace veřejných služeb. tak, aby tyto služby byly účelné.
 2. Program navazuje na bakalářské studijní programy akreditované na Fakultě veřejných politik v Opavě (Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná správa a sociální politika, Sociální politika a sociální práce, Specializace v pedagogice - obor Sociální patologie a prevence) i na dalších součástech Slezské univerzity v Opavě (např
 3. mu veřejné správy mezi jednotli-vými členskými zeměmi je ovšem ve všech těchto evroých tradič-ních zemích na dobré úrovni zajiš-těno fi nanční ocenění práce lidí ve veřejné správě, na vysoké úrovni pak jejich sociální zabezpečení. Na druhé straně je ovšem vyvíjen nezpochybnitelný požadavek jejic

Vlčková, Lenka Fakulta: Fakulta veřejných politik v Opavě Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Studijní program: Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika Obhajoba bakalářské práce: Problematika stáří v současné společnost Patrimoniální nebo také vrchnostenská správa bývala veřejná správa, kterou pozemková vrchnost vykonávala na svých panstvích.Zahrnovala jak správu majetku, tak správní a soudní oprávnění vůči poddaným.V českých zemích se vedle městské a církevní správy uplatňovala od 13. století až do roku 1848 Pojem Smart Administration (SA) označuje strategii vlády ČR Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration 2007 - 2015 (usnesení vlády ze dne 11. července 2007, č. 757).Cílem je celkově zkvalitnit služby veřejné správy a zlepšit tak komunikaci mezi úřady a občany.. Institut veřejné správy ESF MU . 16/05/2021 . Dovolujeme si Vás pozvat na další ze série tematických workshopů v rámci projektu MOSINVI k (přeshraniční) meziobecní spolupráci, který bude tentokrát ve středu 19.5. od 9 hodin a to v režii našeho partnerského týmu ze Slovenska. Online workshop se bude mimo jiné i. A když mu porozumíte, budete mít opravdu velké uplatnění, které vás může zavést k desítkám významných pracovních příležitostí, ať už je to místo ve vedení obce nebo pozice manažera kvality v nadnárodní firmě. Veřejná správa Veřejné rozpočty Sociální a zdravotní politika. Profese. Správce veřejného majetk

Veřejná správa - Katalog oborů M

 1. Digital library of the Faculty of law provides access to various law monographies and journals which are related to Masaryk university
 2. Cíle studia. Cílem bakalářského studijního programu Veřejná ekonomika a správa je získání širokých teoretických a praktických znalostí, které absolventům umožní systémové vnímání a hodnocení ekonomických, politických a správních procesů realizovaných ve veřejném sektoru. Všeobecné odborné znalosti.
 3. Vedení městyse se však hájí. Jedná prý podle plánu i s ohledem na výši škod. Z asociálního jednání, nezájmu o obyvatele a špatné komunikace směrem k lidem obviňují někteří obyvatelé Moravské Nové Vsi, s nimiž Deník Rovnost hovořil, vedení tohoto více než dvou a půl tisícového městyse. Spor se rozhořel poté.
 4. Správa železnic slavnostně zahájila rekonstrukci památkově chráněného objektu výpravní budovy na plzeňském hlavním nádraží. Vlastní stavební práce začaly v květnu a potrvají přibližně dva a půl roku. Realizuje je Společnost nádraží Plzeň, kterou tvoří Metrostav DIZ, OHL ŽS a AVERS. Za 667,9 milionu korun získá západočeská metropole moderní vstupní.
 5. Oddělení veřejných zakázek. Přehled postupů a možností při pořizování dodávek a služeb na LF MU Centrální nákupy - manuál k aplikaci Centrální nákupy - obrazová příloha Schéma postupů a možností při pořizování základních komodit Jak se k nám dostanete Kontaktujte nás Správa webu
 6. Pracovníci Oddělení facility managementu Správy UKB připravili virtuální prohlídky kampusu. Můžete si prohlédnout venkovní prostory kampusu, ukázku navigace do učebny A11/206 nebo pavilon A11 Společného výukového centra. Všechny virtuální prohlídky vytvořené OFM SUKB včetně odkazu na nám známé prohlídky MU.

Veřejná ekonomika a správa Pedagogická fakulta M

Pojem určený informační systém je definován v § 2 písm. u) zákona č. 365/2000 Sb., podle něhož se jedná o takový informační systém veřejné správy, který využívá služby tzv. referenčního rozhraní nebo mu poskytuje služby, má vazby na takový informační systém veřejné správy, nebo je určený k. Je to výkonný orgán, který zabezpečuje výkon veřejné správy na území kraje. Plní úkoly, které mu v samostatné působnosti ukládá zastupitelstvo kraje, pomáhá v činnosti výborům zastupitelstva, plní úkoly ukládané radou kraje v samostatné působnosti a pomáhá v činnosti komisím rady kraje

Kaţdý orgán veřejné správy pak vykonává innost na úseku veřejné správy, který mu byl svěřen. Jelikoţ je správní právo oborem velice širokým, rozlišujeme různé oblasti veřejné správy (správně-politická, hospodářská, sociálně-kulturní a ekologická oblast). Při 1 SLÁDEEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2 Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie veřejná správa. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu Veřejná správa; 2. Orgány státní správy; 3. Orgány samosprávy · Krajský úřad - plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Rada může ukládat úkoly krajskému úřadu jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem. Krajský úřad tvoří.

Veřejná ekonomika a správa Fakulta sociálních studií M

Veřejná správa jako správa veřejných záležitostí uskutečňovaná v rozhodující míře jako projev výkonné moci ve státě. - koncentrace moci v rukou Parlamentu, který volí prezidenta a vládu (jsou mu . podřízeny) - prezident plní pouze reprezentativní funkce Aktuální nabídka zaměstnání v oboru Státní a veřejná správa. Najděte si zajímavou perspektivní práci Veřejné zakázky, rozpočet, smlouvy, faktury. V této rubrice město Loket zveřejňuje veřejné zakázky, výzvy pro zájemce k podání nabídek na veřejné zakázky, vyhlašuje veřejné soutěže nebo nabízí své nemovitosti k prodeji či pronájmu. Dále zde město Loket zveřejňuje Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek. Obor: Veřejná správa: Zkratka: PVS: Kód: 6202R056: Typ: bakalářský: Titul: Bc. Akreditace: do 31. 12. 2024: Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa

Veřejná ekonomika a správa Přírodovědecká fakulta MUN

 1. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a postavení pracovníka (úředníka) veřejné správy. In Problematika přípravy úředníků veřejné správy. Olomouc, 2007. s. 10. Další formáty: BibTeX LaTeX RI
 2. Vývoj organisace veřejné správy v republice československé: Československé právo správní : část obecná : (organisace veřejné správy a řízení správní) Řízení před Nejvyšším správním soudem dle zákonů o Nejvyšším správním soudě a na podkladě stálé prakse jeh
 3. Katedra evroých studií, veřejné správy a práva se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Základy práva, Mezinárodní a komunitární právo, Základy veřejné správy) a vybraných předmětů pro další profilace.

Management veřejné správy MUNISHO

 1. referent majetkové správy +420 481 366 310: z.bicik@mu.turnov.cz: Dagmar Brožková: referentka odboru dopravního - registr řidičů +420 481 366 877: d.brozkova@mu.turnov.cz: Mgr. Andrea Brožová-Doubková: referent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí +420 481 366 851: a.brozova-doubkova@mu.turnov.cz.
 2. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a úřední hodiny MÚ Velký Šenov - Odbor vnitřní a veřejné správy, Velký Šenov. Telefon: 412 391.
 3. Předmět veřejná správa je součástí předmětů, v nichž se realizuje specializace studia. Cílem předmětu je v návaznosti na společenskovědní vzdělávání a na část obsahového okruhu Právo přiblížit žákům systém veřejné správy v ČR a vytvořit dovednosti a znalosti potřebné pro výkon správních činností
 4. Zákon č. 261/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moc
 5. 2017, zdroj: VERA, rubrika: Veřejná správa online Citát ze slavné Hospody na mýtince od českého génia Járy Cimrmana se často používá, když chceme naznačit, že někdo nepochopil účel nějaké instituce nebo zařízení
 6. Veřejná správa Ing. Jaroslava Syrovátková Katedra podnikové ekonomiky Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: pondělí 15,00 - 16,00 hod úterý 15,00 - 16,00 hod E-mail: jaroslava.syrovatkova@tul.cz Telefon: 485 352 431 Literatura Sbírky zákonů, týkající se oblasti veřejné správy POLLIÁN, M. Organizace a činnost veřejné správy

Veřejná správa - pojem, prameny, základní organizace, správní akty, kontrola veřejné správy, právo petiční, právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu ve veřejné správě. Územní samospráva - obce, kraje. Správní právo trestní - přestupky. Správní řád. Správní soudnictví. Vnitřní správa Francouzsko-české studium veřejné správy na ESF MU. 319 To se mi líbí. Umíte dobře francouzsky a rádi byste tento jazyk v životě prakticky uplatnili? Chcete získat všestranné vzdělání ve veřejné.. řízení veřejné správy, je hlavní pozornost věnována upevnění strategických metod v řízení organizací veejné správy, vř četně metody BSC. Naopak v zemích, kde teprve reformy Zdroj: Dotazníkové šetření v rámci projektu Managament regionální a místní správy. ESF MU, 2006

Databáze expertů | Ekonomicko-správní fakulta MU

Veřejná správa - Metropolitní univerzita Prah

Percentil a šance na přijetí - obor Veřejná ekonomika a správa (Bc.), forma: kombinovaná - Ekonomicko-správní fakulta MU. Přehledný souhrn základních statistik o přijímacím řízení na obor Veřejná ekonomika a správa (Bc.), forma: kombinovaná - Ekonomicko-správní fakulta MU: percentilové hranice (percentily), počty. Veřejná správa a sociální politika prezenční 50 Veřejná správa a sociální politika kombinovaná 80 B7507 Specializace v pedagogice Bakalářský Bc. prezenční, kombinovaná 150 Sociální patologie a prevence prezenční 50 Sociální patologie a prevence kombinovaná 70 Edukační péče o seniory kombinovaná 3 Elektronizace veřejné správy je jedním z prioritních témat, které rezonují ve společnosti. Covidová pandemie pak potřeby elektronizace ještě uspíšila. V minulém roce byl přijat přelomový zákon č. 12/2020 Sb., zákon o právu na digitální služby (pro potřeby tohoto článku si dovoluji takto zkrátit plný název zákona) Počet zaměstnanců veřejné správy loni opět rostl, rozpočet živil 634 700 lidí. 30. 12. 2018, 8:34. Veřejný sektor stále bobtná a loni v něm pracovalo 634 700, což je nejvyšší počet za posledních sedm let. Počet zaměstnanců ve veřejné správě od roku 2014 narostl o 22 600 lidí navzdory proklamacím o digitalizaci a.

Přehled informačních systémů na MU IT služby Masarykovy

maternova@mu kutnahora cz: Morawski Ota, Ing. správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu: 327710198: morawski@mu kutnahora cz: Patáková Petra: převody majetku: 327710181: patakova@mu kutnahora cz: Pekařová Miroslava: pokladna, platební poukazy: 327710177: pekarova@mu kutnahora cz: Procházka Pavel: veřejné zakázky, technická. že zaměstnanci veřejné správy nejsou adekvátně ohodnoceni. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké motivační faktory jsou pro zaměstnance veřejné správy nejdůležitější. Dále bych také chtěla zjistit, jestli se zaměstnanci veřejné správy cítí dostatečně motivováni v současném zaměstnání

Ekonomika veřejné správy MUNISHO

d) uzavírají je subjekty veřejné správy s adresátem - fyzickou nebo právnickou osobou Pro obsah veřejnoprávních smluv platí, že: a) musí být v souladu s veřejným zájmem b) musí sloužit k plnění úkolů veřejné správy c) nemusí být v souladu s právními předpisy d) nesmí snižovat důvěryhodnost veřejné správ Správa bytových a nebytových prostor i nemovitého majetku města a příprava či realizace veškerého nakládání s tímto majetkem. Součástí odboru je pracoviště správy majetku a správy budov, oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu a pracoviště spisové služby a podatelny Lánská správa není ani ochotná tyto pochybnosti vysvětlit. K pravidlům pro zadávání veřejných zakázek je na webu správy uvedeno to, že zakázky malého rozsahu soutěžit nemusí a že při výběru dodavatelů postupuje podle interních předpisů. Konkrétnější informace ale chybějí Please enable JavaScript to view this website. Portál občana - Přihlášen Veřejná správa - orgány a právní předpisy. Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené.

Video: Výsledky vyhledávání - veřejná správ

Jak si vybrat obor na poslední chvíli? Poradíme | StudentOsobní stránka profO nás | Ekonomicko-správní fakulta MUStuduj na MUNI - Home | Facebook