Home

Nanospider TM

NANOSPIDER AntimicrobeWebTM - Technika a tr

Obličejové masky vyrobené také pomocí technologie Nanospider TM byly rovněž testovány v Nelson Laboratories v Salt Lake City, USA. Výsledky těchto testů jsou excelentní - Efektivita záchytu virů (VFE) je větší než 99,9 % a Efektivita záchytu bakterií je větší než 99,9 % Technologie Nanospider TM Je založena na revolučním objevu profesora Oldřicha Jirsáka a jeho týmu z Technické univerzity v Liberci (TUL) [1] , že je možné vytvořit Taylorův kužel [2] a následný proud hmoty nejen z vrcholu kapiláry, ale také z tenké vrstvy roztoku polymeru Request PDF | Nanospider(TM) a Novel Approach to Filtration | Nanofiber media with its unique properties like low basis weight, small fiber diameter, small pore size, high specific surface area. 2005 The first NanospiderTM line for solvent based polymers was unveiled 2006 The first industrial Nanospider TM line was sold 2008 New World-class Technology Center was opened in Libere

(PDF) Application of Nano Material to Enhance Acoustic

Nanospider - Encyklopedie BOZ

Nanospider(TM) a Novel Approach to Filtration Request PD

Elmarco's Nanospider™ NS 8S1600U is the base spinning unit for the industrial production of nanofibers in our scalable electrospinning line. Combining of up to four spinning units, NS Production Lines deliver high volume throughput for cost effective production. Wit Naše filtry obsahují nanovlákno vyrobené technologií Nanospider TM, vyvinutou na Technické univerzitě v Liberci, bránící průniku mikroogranismů při zachování dobré propustnosti vzduchu. Perlan a jiné podobné materiály jsou netkané textilie vyráběné technologií Melt-blown a filtry z nich vyrobené dokážou v určité. Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálech l Seminář: KOMPOZITY -ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel Pokorný a David Luká NanospiderTM ナノファイバー製造装置 ÆÊµÍ ¼ TM ³æ ¶ NS LAB NS 4S1000U NS 8S1600U x 4 unitsNS 1S500U NS 8S1600U 1 1 4 8 32 0.3 m 0.5 m 1.0 m 1.6 m 1.6 m 1.1 m /mi n1.7 m 6.8 m 11 .0 m 38.0 m,P : P P µÍïØ¢ïÅ 3 ? w­C»A £. - Nanospider™ needle-free technology allows easy process optimization Simple and safe - Standalone machine - Safety shut off switches - Extinguishing system - Easy to fit into your facility - Meets all CE requirements . . . . . . Elmarco's Nanospider™ Production Line NS 1S500U electrospins a 500 mm wide nanofibe

 1. o nás Náš příběh NAFIGATE Park s.r.o. byl založen jako první závod na výrobu nanovláken patřící do skupiny NAFIGATE Corporation a.s.. Společnost Nafigate Park s.r.o. byla k 1.2. 2021 kompletně vyčleněna ze společnosti Nafigate Corporation, a.s., vlastní ji skupina investorů z České republiky a začíná psát svůj vlastní příběh ve světě nanotechnologií.
 2. z polyvinylbutyralu (technologií NanospiderTM) byly modifikovány chemickými a fyzikálními postupy, a to s cílem vytvořit takové povrchové vlastnosti (drsnost, smáčivost, složení aj.), které podporují růst a funkčnost specifických bakterií v daném prostředí. Podpora růst
 3. PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu Textilní nanomateriály 4.Přednáška Eva Kuželová Košťáková, KNT, FT, TU

Firma Elmarco tuto technologii, příznačně pojmenovanou Nanospider TM, neustále vyvíjí a své průmyslové linky vyváží do celého světa. Kontakt pro média: Karolína Pittnerová Marketingová specialistka M: 731 769 749 E: karolina.pittnerova@elmarco.com www.elmarco.cz. O společnosti Elmarco Nanospider™ - Needle-free technology Needless: Nature defines the distance between Taylor cones Simplicity of design Robustness against clogging of a spinneret Increased productivity though the simultaneous operation of numerous jets. June, 2013 Company overview 16 *Keith M. Forward, Gregory C. Rutledge, Chemical Engineering Journal 183 (2012

Nanospider™ electrospinning equipment Elmarc

LIBEREC, PRAHA - Hned dvě ceny si v Praze z prestižní soutěže Vynikající výrobek roku 2007 odnesla liberecká firma Elmarco. Mezinárodní porota ocenila Nanospider TM, špičkový stroj Elmarca na výrobu netkaných textilií z nanovláken, jednak Cenou za vynikající design a k tomu Cenou za manažerský počin v oblasti designu Elmarco, díky své unikátní technologii Nanospider TM, vyvinulo panely, které k zachycení sluneční energie a její přeměně na energii elektrickou využívají nanovlákna oxidu titaničitého (TiO2). Nikde na světě doposud nebyla použita nanovlákna pro solární panely

A: Schema elektrozvlákňujícího (electrospinning) zařízení pro výrobu nanovlákenných materiálů (Nanospider TM) B: Jiné technické řešení využívající pomalu rotující elektrodu ponořenou do polymerního roztoku. Generovaná nanovlákna z povrchu nabité elektrody dopadají na uzemněnou, opačně nabitou kolektorovou. Nanospider. TM) a aplikaci plazmové chemie (technologie tzv. plazmové tužky). Technologie Nanospider. TM. používá unikátní patentovaný beztryskový způsob vytváření pavuiny č z nanovláken. Plazmová tužka pak mění vytvoenou pavuř inu v superpavuč inu. Vláknůč

Tato patentovaná technologie označovaná Nanospider(TM) představuje zásadní přelom v průmyslové produkci nanovláknových materiálů a je nyní zaváděna na mnoha trzích, nejen v oblasti zdravotnických produktů, ale také například v oblasti zvukoabsorpčních a hygienických aplikací With this dynamic, DiPole Materials and Elmarco are delighted to host a free Workshop, Tuesday, October 22, demonstrating first-hand Elmarco's new Nanospider TM NS LAB electrospinning product and related equipment. Our Workshop Agenda: Introduction to DiPole Materials and Elmarco; Introduction to Elmarco equipment and scaleu Základem úspěchu firmy je spolupráce s předními světovými univerzitami a průmyslovými společnostmi působícími na globálním trhu. Unikátní technologie Nanospider TM, vyvinutá společností Elmarco, je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na výrobu vysoce kvalitních nanovláken k všestrannému použití

Unikátní technologie, která umí vyrábět nanovlákna, se jmenuje Nanospider TM .Výroba spočívá ve zvlákňování polymerů do vláken o průměru desítek až stovek nanometrů. Nyní se díky ní vyrábějí například materiály na pohlcování zvuku a zdravotnické materiály Obr. 4: A - Schematické znázornění elektrostatického zvlákňování metodou Nanospider, 1 zdroj vysokého napětí, 2 váleček brodící se v roztoku polymeru, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor, 5 uzemnění kolektoru Například cestu efektivní průmyslové výrobě nanovlákenných materiálů otevřel až známý český patent Nanospider TM. Mimo výzkumné infrastruktury umožňující kompletní fyzikálně-chemickou i biologickou analýzu vzorků disponuje Univerzita J. E. Purkyně též plně vybavenou laboratoří elektrostatického zvlákňování přenos využívali nanovlákenných nosičů připravených technologií Nanospider TM. Myším kmene BALB/c jsme transplantovali alogenní kožní štěpy nebo rohovku pocházející z myší kmene B6 a transplantáty jsme překryli nanovlákny s nakultivovanými kmenovými buňkami. Transplantované kmenové buňky jsm

Nanospider TM is a free liquid surface electro-spinning process there are no nozzles, needles or spinnerets in the equipment.This significantly reduces the mechanical complexity of the equipment therefore allowing longer running times and greater cost efficiency.. Tato bakalářská práce se zaobírá optimalizací zvlákňování polyvinylidenfluoridu na zařízení Nanospider TM. Teoretická část práce vysvětluje postupy výroby nanovláken, které byly použity pro výrobu nanovláken PVDF. Hlavní podstatou teoretické části je kapitola věnována polymeru Polyvinylidenfluorid SVO 2021 22.ervna 2021, Liberec DIPLOMOVÁ PRÁCE INKORPORACE ANTIBIOTIK DO BIODEGRADABILNÍCH NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV PRO NOVÉ MEDICÍNSKÉ APLIKACE Senta Műllerová Sekce - TEXTIL, Fakulta textilní, 2. roník Navazující studijní program - TEXTILNÍ INŽENÝRSTV Innofibers - spirit of innovation. Welcome to world of nanofibers. Innofibers s.r.o. is an industrial producer and supplier of nanofiber nonwoven materials. We specialise for air filtration and our materials are developed according to the needs of our clients. One of our main focuses is VAC filtration

Certifikovaná dětská nanorouška s ochranou úrovně FFP2

Technologie Nano Medical s

 1. stejnosměrným proudem z tyčky, z jehly a ze struny (technologie Nanospider TM) a elektro-odstředivé zvlákňování. Analýza struktur a morfologie nanovláken včetně drsnosti povrchu byla provedena pomocí skenovací elektronové mik-roskopie (SEM) a pomocí konfokální mikroskopie, zatímco biologická rozloži
 2. The Nanospider™ technology Nanospider™ technology is a patented, needle-free high voltage, free liquid surface electrospinning process. The technology is based upon the discovery, that it is possible to create Taylor Cones and the subsequent flow of material not only from the tip of a capillary
 3. VÝSTAVBA VÝVOJOVÝCH, ADMINISTRATIVNÍCH, ŠKOLÍCÍCH A VÝROBNÍCH PROSTOR ELMARCO S.R.O. ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 6 ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU ÚVOD Společnost ELMARCO s. r. o. v současnosti testuje možnosti co nejširšího uplatnění pa-tentované technologie NanospiderTM.NanospiderTM je technologie, kterou je možno vyrábět textilie z nanovláken v průmyslovém měřítku

1.3 Nanospider TM..... 11 2 Prvotní p řehled k dané problematice a analýza dostupných dat.. 13 2.1 Definice nano částic, další související pojmy, popis, klasifikace, d ělení nano částic electrospinning technique (technology Nanospider™). The procedure concentrated on a novel method for the preparation of a spinning solution from silk fibroin, by using a mixture of formic acid and calcium chloride as a solvent. The role of the concentration of silk fibroi The scaffolds were fabricated via a needleless electrospinning device Nanospider TM 1WS500U (Elmarco, CZE). The double-layered form of the material was created by sequential electrospinning. Firstly, the PVA_L, respectively PVA_H solution was electrospun. Subsequently, electrospun PCL fibers were deposited on the previously formed PVA layer surface was patented by Jirsak et al and the machines called Nanospider are developed by the ElMarco Company (Liberec, Czech Republic) 3 . Electrospun polymer nanofibers have a diameter in the order of a few nanometers to over 1 micrometer (more typically 50 500 nm) and possess unique characteristics, such a Fig. 1. The scheme of Nanospider Two types of electrodes were used for the electrospinning process - I type electrode and II type electrode (Fig. 2, a and b). The electrode consists of eight separate plates. In every plate tines are set at equal distances. Tines are different by the width and shape of every electrode

NANOVIA s.r.o. - výroba nanovlákna, nanofibers plan

 1. Nanovl akna, elektrostatick e zvl aknov an , NanospiderTM, polyvinylalkohol, reologie, viskozita, Mark-Houwinkova rovnice, skenovac elektronov a mikroskopie ABSTRACT This diploma thesis deals with preparation and characterization of aqueous solutions of polyvinyl alcohol suitable for electrospinning. In the theoretical part method o
 2. We used polycaprolactone Mw 70,000 with electrostatic spinning for the formation of nanofibers using a modified Nanospider TM method. For the inorganic component we used orthophosphate-calcium silicate with a crystal size of 1-2 mm which the nanofiber membrane was coated with
 3. ing factor for preparation of electrospun fibers, regardless the tool used
 4. Nanospider TM, roller in polymer solution and collector. 2. TECHNOLOGY Electrospinning is the process for preparing nanofibers from polymer solution. Many parameters can an effect the main process. Polymer solution and his spinability depends on viscosity, conductivity and surface tension
 5. electrode (needleless NanospiderTM technology, [6-7]. Compared to needle electrospinning, the Compared to needle electrospinning, the Nanospider TM technology enables the production of nanofibers on an industrial scale
 6. Předmětem koupě je 1 ks poloprůmyslového zařízení pro zvlákňování - model NS1S500U založený na technologii Nanospider TM včetně příslušenství, 1ks klimatizační jednotky NSAC150 pro regulaci parametrů okolních podmínek při procesu zvlákňování včetně 1 ks vymrazovacího zařízení pro klimatizaci - chiller (dále.
 7. Procento je způsob vyjádření části nějakého celku. Pro výpočet procent bereme celek jako 100%. Řekněme například, že máte 10 jablek (100%). Když sníte 2 jablka, snědli jste 2/10 x 100% = 20% jablek a zbývá vám ještě 80% všech původních jablek Padesát procent je padesát setin, zkráceně jedna polovina. 50 % jablek z předchozího košíku je tedy polovina jablek.

Náš tým - NANOVIA s

Elmarco's unique Nanospider™ technology is designed for ease of use, scalability, modularity and flexibility in producing the highest quality of nanofibers Některé z nich jako například liberecká firma Elmarco s technickou univerzitou dlouhodobě spolupracují Firma Elmarco připravuje výuku tohoto nového předmětu, a navazuje tak na dosavadní plodnou spolupráci, ze které vzešel mimo jiné klíčový patent pro technologii Nanospider(TM)

The nanofibers were spinned from tetrabutoxide spinning solution using modified NanospiderTM device [7-9]. Spinned material has been subsequently calcined at temperatures in a range from 100 to 1000 °C. The main purpose of calcination was to achieve the anatase structure and to remove organic component. The effect o - Internal devolopment of Nanospider TM products and peripherals needed to support demanding technology as polymer preparation, air conditioning and waste air treatment - External CRDs and JDAs for various customers in the field of nano fiber application and products Quality, QMS, Testing and Configurations IP management and strateg

Nanospider tm. Jodie fosterová. Bali rady. Leucovorin. Rozvoj myšlení u dětí. Tetra osušky. Airbank odhlaseni. Ppp praha 4. Účesy pro kluky 2017. Jasmin pestovani v byte. Obraz pod mikroskopem. Jinanovité. Cedrový přívěšek. Polévka z bílých fazolí apetit. Fialová barva na vlasy dm. Vrtané studny brno cena. Irský teriér. gineering, using the NanospiderTM NS Lab 500 S (Elmarco, Czech Republic) device. This equipment produces equally distributed nanofibers within the individual layers forming the textile. In particular, we used a cylindrical electrode (600 mm in length) rotating at a frequency of 5Hz, positioned 140mm from the collecting electrode. The voltage.

NANOFIBERS FOR THE 3rd MILLENNIUM NANO FOR LIFE (TM) - 2010 Conference Monday Afternoon, August 30, 2010 12:00 13:00 Registration 13:00 13:15 Welcome & Introduction -Elmarco & NW The optimal conditions for electrospinning by the Nanospider TM technology, including applied high voltage, distance between both electrodes, air temperature and air humidity, are also found. The crosslinking of the nanofiber sheet is achieved by heat treatment. The morphology of electrospun fibers is observed by using a scanning electron. May 12, 202 solvents. TPU solution of 3 wt.% concentration was prepared. TPU mats were electrospun by NanospiderTM, the applied voltage was 65 kV. Selected textile materials were knitted and woven cotton fabrics. Textile materials were covered by 1, 2, 3 and 4 layers of TPU mats. For the experiment four textile support materials such as fleece knitte

AV ČR - humanitní a společenské vědy (464) Archeologický ústav, Brno (14) Archeologický ústav, Praha (39 The theoretical background and technical capabilities of the free liquid surface (nozzle-less) electrospinnig process is described. The process is the basis of both laboratory and industrial production machines known as Nanospider TM and developed by Elmarco s.r.o. Technical capabilities of the machines (productivity, nanofiber layer metrics, and quality) are described in detail AV ČR - humanitní a společenské vědy (4547) Archeologický ústav, Brno (84) Archeologický ústav, Praha (216 3D Air Filtration Modeling for Nanofiber Based Filters in the Ultrafine Particle Size Range Wannes Sambaera, Martin Zatloukala and Dusan Kimmerb aCentre of Polymer Systems, Polymer Centre, Tomas Bata University in Zlin, nam. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlin, Czech Republi

tool was commercial (Nanospider NS 500, Elmarco, Czech Republic), allowing somewhat more balanced comparison between the scale of the tools used.36 Remaining two reports employed a home-made electrospinning tools, rendering the technology transfer rather difficult.34-35 In addition, in all reports toxic sol Three-dimensional bone tissue substitute based on a human mesenchymal stem cell culture on a nanofiber carrier and inorganic matrix Martin Krbec1, Lukáš Plíštil 2, Eva Matoušková , Václav Mandys 3, Jakub Ježek1, Markéta Sedlinská4,Valér Džupa1 University Hospital Královské Vinohrady, 1Department of Orthopaedicsand Traumatology, 2Centre for Applied Bioimplantology, 3Institute of. technologie NANOSPIDERTM lze určit aktuální počet Taylorových kuţelů a tím i kapalinových trysek. Pomocí zpětné vazby na řízení proudu zdroje vysokého napětí lze zřejmě udrţovat počet trysek konstantní a vyrábět tak rovnoměrné vrstvy nanovláken Schéma zapojení měřícího obvodu je na obrázku obr. 2.1. A The prepared complexes were used as spinning solutions for making fibers and nonwoven materials using the Nanospider TM technology. During fiber formation it was established that from the solutions of both polycomplexes an aerosol is generated under the action of an electric field, forming a layer in the form of drops and spheres (Fig. 1 ) Nanospider TM, which enables the industrial production of unwoven fabric created by fibers with a diameter from tens to hundreds of nanometers. TUL started to cooperate with the company Elmarco and developed Nanospider - a machine that is able to produce nanofiber for functional fabric. Their broa

NanospiderTM technology. Two main project goals: 1. To prepare hybrid structures (substrate, nano-layer, cover layer) based on textile components made of different polymers. 2. To solve the critical factor of usability of nanofiber layers in composite structures - i.e. sufficient adhesion between the substrate, the nano-layer and covering. The electrospinning process was optimized using a Nanospider TM laboratory apparatus for needle-free spinning (Elmarco, Czech Rep.). Ultrathin fibers were prepared from 16-22% Eudragit® E solutions in acetic acid (70%) and a mixed solvent of acetic acid:EtOH (50:50) Titania nanofibers were fabricated using the industrial Nanospider(TM) technology. The preparative protocol was optimized by screening various precursor materials to get pure anatase nanofibers. Composite films were prepared by mixing a commercial paste of nanocrystalline anatase particles with the electrospun.. Česká včela zakoupila stávající výrobní linku od liberecké společnosti Elmarco, která ve světě proráží se svojí technologií Nanospider TM. Díky spolupráci obou firem získala Česká republika unikátní postavení - může světu nabídnout nejen zvlákňovací stroje, ale i průmyslovou výrobu nanovláken na zakázku Abstract: Nanospider TM method allows preparation of nanofiber sheets with desired specific mass and fiber diameter between 100-600 nm. The fiber diameter can be modified by solvent system, concentration of polymer solution, and external conditions of the electrospinning process, in particular by air humidity and temperature

nanomedical.c

V ÚMCH se připravovují vhodné polymerní roztoky, které je možné ve spolupráci s kolegy z TU Liberec a s firmou Elmarco zvláknit technologií elektrospinningu (přístrojem Nanospider TM) na nanovlákna s vhodnými vlastnostmi. Charakterizaci připravených hydrogelových a nanovlákenných vzorků a testování jejich. Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce FCH-BAK0207/2007 Akademický rok: 2007/2008 Ústav Ústav fyzikální a spotřební chemi

Příprava a hodnocení nanovlákenných materiálů pro aplikace

1 Nanomateriály z chitosanu s klostridiální kolagenázou pro regenerativní medicínu Marcela Slováková1, Veronika Kratochvilová1, Jiří Palarčík2, Radovan Metelka3, Petra Dvořáková1, Zuzana ílková1a Marcela Munzarová4 1Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubic Electrostatic spinning was carried out on the needleless spinning device Nanospider TM patented by Jirsák et al. [2]. For the direct dispersion of the catalyst particles in the spinning polymeric solution, the mixture of individual chemical compounds were added in the ratio TiO 2 : V 2O5 : WO 3, 95: 2.5: 2.5 weight parts

Nanospider T

Nanospider TM machines offer production level manufacturing of high quality fibers, unlike current electro-spinning processes, which create single nano-sized fibers at a time. The patented Nanospider TM manufacturing technology provides increased productivity and efficiencies while reducing raw material requirements, production time and labor. Struktura k ůže a two-layer kompozity 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 A B C D E F G H I J K L ng dsDNA/scaffold PicoGreen assay den1 den3 den7 den1

Záclony a závěsy bonprix | bonprix aplikace nyní také pro

Výměnné nanofiltry do rouše

less electrospinning has also been adopted (e.g., Nanospider TM), which can effectively avoid fast solvent evaporation from the polymer solution tank and better tune the fiber diameters. Its work mecha-nism is illustrated in Fig. 2 as follows. The polymer solution is contin-uously coated onto a thin conductive wire (e.g., a metal wire) by The unique NanospiderTM technology (needle-free high voltage, free liquid surface electrospinning (technology Nanospider. TM). It was proved that all prepared PEA's are processable by both used technologies. Nanofiber layers from PEA's were electrospun from the solvent syste PA6 nanofibres using Nanospider TM equipment. It was found that nanofibres with the same diameter had been deposited on the nonwoven as well as on the cotton yarns, and the diameter of nanofibres on the knit was 30 % thicker. It is very important that the techno Disponuje výrobními prostory a průmyslovou výrobní technologií Nanospider TM (šíře strojů 160 cm) pro výrobu nanovlákenných vrstev Je to alespoň přání brněnského technologického startupu Respilon, který staví na původní české technologii nanovlákenných textilií a ve spolupráci s několika zdejšími univerzitami.

Development of synthetic membranes for clothes and shoes

NanospiderTM Production Lin

Abstract: In this study the needle-less electrospinning by means of Nanospider TM (ELMARCO) as technology for the preparation of fine α-Al 2 O 3 fibers with diameters of 0.5 - 1.5 µm is presented. The fabrication consists of three steps: i) preparation of spinning solution, ii) electrospinning of the prepared solution and collection of the composite fibers, iii) calcination of the. Nanospider TM NS LAB Zariadenie, ktoré poskytuje možnosť výroby kontinuálnych náhodných alebo usporiadaných vlákenných vrstiev s rôznou plošnou hustotou a rôznymi priemermi vlákien. Umožňuje zvláknenie širokého spektra materiálov (rôznych druhov polymérov, vrátane biomateriálov) s použitím rôznych podkladových. 6WXGHQWVNi 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | tel.: +420 485 353 006 | cxi.tul.cz Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation « where NANOSPIDER TM was born « Adam Blaze In contrast, Nanospider TM technology as an alternative approach based on a needle-free method represents the perspectives for industry due to the high production capacity, stability and easy maintenance . This technology is relatively universal and nanofibrous materials from a variety of polymers can be obtained TM. NS LAB 500S) and. one pilot-scale centrifugal spinning tool with a high solu-tion throughput (Cyclone Pilot G1). We carried out an ning solutions (in contrast to bath of the Nanospider. TM

Pálení rukou v noci - brnění rukou trápí především v noci

NANO skola 2008 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha Oddělení Syntézy a Katalýzy Co jsou NANOMATERIÁLY a NANOTECHNOLOGIE ? Pohybujeme se v rozměrech 1-100 nm - nové vlastnosti a funkce materiálů(1 nm = 1.10-9 m) Pozorování hmoty na atomární a molekulárn The electrospinning conditions were optimized via needleless device Nanospider TM. Abstract Novel double-layered materials with different properties of each side were prepared via needleless electrospinning and compared in terms of morphology, wettability, adhesion and proliferation of mouse fibroblasts In our study, the planar nanofibrous PCL layers were fabricated via a needleless electrospinning technique called Nanospider TM. The chosen method contrasts with commonly used needle electrospinning by allowing large-scale industrial production, thus supporting further introduction of the material to the market