Home

Organická a anorganická chemie

Anorganická chemie - Wikipedi

Analytická chemie; Anorganická chemie; Fyzikální chemie; Obecná chemie; Organická chemie. Polymery; Biochemie. Barviva; Hormony; Enzymy; Vitamíny; Encyklopedi Kniha Chemie obecná a anorganická na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Chemie obecná a anorganická od ostatních uživatelů.. Organická chemie • zabývá se studiem organických sloučenin • organické sloučeniny jsou spojeny s živou přírodou • všechny organické látky jsou tvořeny uhlíkem, vodíkem,kyslíkem, dusíkem = biogenní prvk

Rozdíl mezi organickou chemií a anorganickou chemií 202

Seznam připravených otázek je vhodný pro 3. ročník čtyřletého gymnázia po probrání organické chemie jako její opakování. Většina otázek vychází ze souboru modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie na Přf UK z roku 2000. Anorganická chemie Organická chemie. Sumární vzorec vyznačené molekuly je C 4 H 8 \mathrm {C_ {4}H_ {8}} C 4 H 8 . Je to pravda? Šipka ve strukturním vzorci ukazuje na vazbu mezi. V organických látkách _ být přítomen dusík či fosfor. Při frakční destialaci ropy za atmosférického tlaku (na obrázku) v koloně zbyde. Černé uhlí v Česku. anorganická a organická chemie se přece neliší tím, že jedna je základem neživé přírody a druhá živé! Co třeba voda nebo volný kyslík? C sice dělá 4 vazby, ale neříkáme, že je čtyřvazebný Také neříkáme úhrnné vzorce, ale spíše souhrnn Zápisy z tabule a opakování k písemce (2. ročník, Sexta) Opakování k písemce (Kvarta) Opakování k písemce (2. ročník) Zápisy z tabule a opakování k písemce (Kvarta

Anorganická/organická chemie – studentská sada

Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Kniha je nejen učebnicí organické chemie, ale i její didaktiky. V průběhu jednotlivých kapitol jsou zahrnuty vzorové příklady s návodem na postup při jejich řešení a za každou kapitolou je řada příkladů k procvičení prezentované látky

Organická chemie - Wikipedi

 1. Chemie Modely atomů Modely molekul Molymod Unit Orbit HGS Zometool Bright Laboratorní chemikálie Laboratorní potřeby Laboratorní přístroje DVD Žákovské souprav
 2. Chemie pro střední školy: Obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. Učebnice je určena pro všechny typy středních škol. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy, tabulky a náměty na laboratorní práce. Má schvalovací doložku MŠMT ČR
 3. Chemie anorganická a organická: Course title in Czech: Chemie anorganická a organická: Course title in English: Chemie anorganická a organická: Mode of completion and number of credits: Exam (6 credits) (1 ECTS credit = 28 hours of workload) Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/
 4. Organická chemie - výchozí produkty a sloučeniny (92) Anorganická chemie - výchozí produkty a sloučeniny (80) Farmacie - základní a vedlejší výrobky (1) Farmaceutické výrobky (2) Nepotravinářské pigmenty a barviva (1
 5. Prodám učebnici chemie /Obecná a anorganická/ 1. pro gymnázia. Knížka je ve výborném stavu. Knížka je ve výborném stavu. Při větším množství učebnic sleva (týká se i jíných učebnic z mé nabídky)
 6. ulých let
 7. Chemie anorganická a organická Kód předmětu: CAO-P Název v jazyce výuky: Chemie anorganická a organická - P Název česky: Chemie anorganická a organická - P Název anglicky: Inorganic and Organic Chemistry - P Počet přidělených ECTS kreditů: 4 Forma výuky předmětu: prezenčn
Zlato | E-ChemBook :: Multimediální učebnice chemie

Chemie anorganická a organická - CV [] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 198 materiálů. Úkol č. 3 - Odměrné roztoky. Příprava odměrného roztoku NaOH, cvičení z anorganické Chemie anorganická a organická - CV []. Anorganická chemie - výchozí produkty a sloučeniny (490) Organická chemie - výchozí produkty a sloučeniny (457) Farmacie - základní a vedlejší výrobky (275) Esence a vůně pro nepotravinářské účely (275) Farmaceutické výrobky (275) Chemie - laboratorní výrobky (3) Ropná paliva a aditiva (3 Organická chemie je věda zabývající se studiem struktury, reaktivity, vlastností, přípravou a použitím organických sloučenin. Organické sloučeniny jsou sloučeniny uhlíku s výjimkou několika jednoduchých anorganických látek (oxidy uhlíku, kyselina uhličitá, její soli apod. formát a4, dobrý stav. vÝhodnÉ poŠtovnÉ - i pŘi koupi napŘ. deseti knih platÍte pouze jedno poŠtovnÉ (napŘÍklad 39kČ) dalŠÍch cca 1800 knih prÁvĚ v nabÍdce. um

VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 - Dejvice IČO: 60461373 DIČ: CZ6046137 Anorganická chemie zahrnuje acidobazické reakce, vytěsňovací reakce, redoxní reakce atd. Organická chemie Termín reakce zahrnuje reakce, které závisí na funkční skupině přítomné ve sloučenině. Struktura. Anorganická chemie se zabývá především solemi a krystaly. Organická chemie se zabývá oleji, tuky, cukry atd The klíčový rozdíl mezi organickou chemií a anorganickou chemií je to, že organická chemie je oblast chemie, která se zabývá strukturou, vlastnostmi, reakcemi a dalšími fakty o organických sloučeninách, zatímco anorganická chemie je oblast chemie, která se zabývá anorganickými sloučeninami.. Chemie je v zásadě vědní obor zabývající se látkami, z nichž se. Anorganická chemie pokrývá mnoho oborů. Příklady zahrnují elektrochemii, krystalografii, atomovou strukturu, koordinaci sloučenin, keramiku, chemické vazby a reakce na bázi kyselin. Říká se, že organická a anorganická chemie jsou vždy v konfliktu. Organická chemie je řekl, aby byl důležitý subdisciplinary v chemii Zde je zřetelně vidět, že obecná, anorganická a organická chemie nejsou separované pojmy. Ba naopak spojené nádoby, kdy znalost zákonitostí v obecné chemii vám mnohdy napomůže pochopit různé spojitosti například v organické chemii. Autor: Jan Vrtílka

Kniha Obecná a anorganická chemie. Autor a jeho další knihy. Otto Wichterle česká, 1913 - 1998. Obecná a anorganická chemie 1950; Vzpomínky 2007; Anorganická chemie 1956; Organická chemie. Svazek 1 1947; Organická chemie. Svazek 2, Mechanismus reakc. Organická chemie mi přišla lépe zpracovaná, ale možná je to tím, že mi tohle téma bylo vždycky bližší, přeci jen už jsem ze střední školy nějaký ten pátek pryč. Zkrátka knihu doporučuji, chválili ji zpětně i spolužáci, kteří později šli studovat na VŠCHT Vyhledávání Archiv Kalendář << srpen / 2020 >> Kalendář << červenec / 2020 >> RSS Přehled zdroj

Chemie Organická chemie. Struktura. Základy laboratorní techniky. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři . Systém značení nebezpečných chemických látek ; Anorganická chemie. s-prvky. Vodík; s 1-alkalické kovy. Výskyt; Výroba; Vlastnosti MM004 - Organická a anorganická chemie (Chemie) - Zaškrtnete-li toto políčko, pak zůstanete přihlášen i po vypnutí prohlížeče Organická Chemie:Makromolekulární látky. Chemická struktura makromolekulárních látek Termoplasty. Termoplasty jsou plasty, které se při zahřívání z pevného stavu stávají elastickými, Anorganická Chemie. Chemické technologie a vliv na životní prostředí. Přehled všech studijních programů a oborů vyučovaných na vysokých školách v České republice. Studijní programy lze řadit dle abecedy nebo podle zaměření

PPT - Organická chemie - úvod PowerPoint Presentation

ACA04E Speciální chemie analytická (1) ACA71E Anorganická a analytická chemie (2) ACL03E Aplikovaná chemie (2) ACL72E Aplikovaná chemie (2) ACZ01E Chemie (2) ACZ70E Chemie (2) DACA05Y Speciální analytická chemie (1) ACA70E Anorganická a organická chemie (2) ACI03E Chemie Bc. (2) DACA01Y Speciální metody analytické (1) ACT02E. Organická chemie. Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.Je složitější než anorganická chemie. Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na. Polyadice je reakce, při které reagují dva různé monomery s různými funkčními skupinami. jeden monomer musí obsahovat proton (kyselí vodík), který může uvolnit ze své funkční skupiny (např.: skupina -OH)

Organická Chemie:Úvod - MojeChemi

 1. Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku Vznik organické chemie Rok 1828 - německý chemik Wöhler poprvé synteticky vyrobil organickou sloučeninu, močovinu, zahříváním kyanatanu amonného : NH4OCN (H2N)2CO . Od této doby se datuje rozvoj organické chemie
 2. Anorganická chemie. Anorganická chemie je obor chemie, který se zabývá studiem tvorby, složením, strukturou a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, o které se zajímá organická chemie. V dnešní době, ale dochází k postupnému prolínání anorganické chemie a organické chemie a oba obory se.
 3. Obsah a zaměření jeho bakalářského programu mu též umožňuje prostupnost do magisterského studia, a to jak daného oboru, tak i oborů Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Biofyzikální chemie nebo Anorganická chemie. Předpoklady uplatnitelnosti
 4. Vítejte na stránkách chemie. Úvod Fotogalerie Vzkazy 1.ročník 2.ročník 4.ročník obecná chemie anorganická chemie organická chemie biochemie. anorganická chemie. Bestpoint - for gentlemen. pro přátele dýmky,originální tvorba free hand, design,signované, estate
 5. uty - 0,37 Kč. Stáhnout pomalu zdarma
 6. Anorganická a organická chemie Garanti: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. 0. Vítejte! Vážené studentky, vážení studenti, předmět poskytuje základní přehled o anorganické a organické chemii. Seznámíte se základními principy chemického názvosloví, struktury anorganických a organických látek. Budeme se zabývat chemickými.
 7. Charakteristika oboru. Anorganická chemie patří do kánonu základních chemických disciplín. Ve své současné podobě však představuje multidisciplinární obor s mimořádnou šíří a mnoha perspektivními a rychle se rozvíjejícími oblastmi jako jsou například chemie anorganických a hybridních materiálů, koordinační chemie a katalýza a dále organoprvková a.

Porovnání nabídek organická+chemie v českých internetových obchodech. Nejlevnější organická+chemie. Výsledky vyhledávání cen zboží v českých internetových obchodech na dotaz organická+chemie Organická chemie je definována jako chemie sloučenin uhlíku.. Organické sloučeniny na rozdíl od sloučenin anorganických obsahují atomy jen několika málo prvků periodického systému. Kromě uhlíku a vodíku jsou to především kyslík, dusík, síra a halogeny. Atomy uhlíku se mohou snadno spojovat navzájem nebo s atomy ostatních prvků do různých řetězců Chemie anorganická a organická - CV [] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 198 materiálů. Protokol - alkalimetrie. Vypracovaný protokol z laboratorního cvičení (ZS 2016/17) Chemie anorganická a organická - CV [].

Knihu Chemie I v kostce. Díl 1, Obecná a anorganická ch... z roku 1999 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám sleva. Kniha: Chemie pro gymnázia II. (Organická a biochemie) Autor: Karel Kolář. Druhé upravené a doplněné vydání Učebnice tvoří komplet s titulem Chemie pro gymnázia I. Je zpracována podle nejnovějších osnov pro čtyřletá gymnázia. Má schvalovací doložku MŠMT. ( (organická a biochemie) : pro gymnázia) Titul je na. autor Efektní Chemie . Vítěz celostátního kola soutěže SOČ, student oboru chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho práce přináší nový, svěží pohled na výuku chemie. Moderní pojetí učebních pomůcek Efektní Chemie si snadno získává nadšence z řad žáků základních i středních škol Organická chemie. Studium organické chemie zahrnuje získání široké škály informací v oblasti organické chemie, molekulární spektroskopie a v oboru syntézy organických sloučenin. V návaznosti na projekt diplomové práce je následně studium interně zaměřeno do oblasti syntetické chemie, fyzikální organické chemie.

Anorganická chemie - Chemi

Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v našem každodenním životě. Kapitoly věnované katalýze a. Anorganická chemie je obor chemie, který se zabývá studiem tvorby, složením, strukturou a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, o které se zajímá organická chemie. V dnešní době, ale dochází k postupnému prolínání anorganické chemie a organické chemie a oba obory se souhrnně nazývají.

Anorganická chemie najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší Organická chemie. Organická chemie byla v 1. pol. 19. stol.odsouzena projít obdobím chaosu.Dokud jiná odvětví chemie tápala v nejistotách, mohla být organické chemii v její složité cestě k objasnění podstaty organických látek jen velmi chabou oporou Obsah kurzu anorganické a organické chemie pro ČZU (ACA01E) se plně shoduje s tematickou stavbou předmětu Anorganická a organická chemie pro ČZU (ACA01E).. Cílem kurzu je poskytnout studentovi kvalitní znalosti základů obecné, anorganické a organické chemie, které bude student potřebovat a využívat během celého svého studia na ČZU

Chemie obecná a anorganická - Kniha na Alza

Organická chemie od McMurryho je dle mého názoru základ pro všechny, co studují chemii na vysoké škole. prvně jsem se s ní setkala na gymnáziu, kdy nám ji nejmenovaný pan profesor ukazoval a popisoval ji jako Bibli Do zahraničí nezasílám. anorganická; organická chemie Kucler; výroba. Rozšířit vyhledávání i na popis nabídk

Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed V počátku tříletého studia Chemie a analýzy potravin se nejprve společně vrhneme do základních přírodovědných oborů. Nedá se nic dělat, ty prostě musíte umět, když chcete být gastrochemikem. Krom toho ale nahlédnete i pod pokličku - představíme si základní složky potravin, včetně široké skupiny látek. Organická chemie náleží k základním chemickým oborům zaměřeným na organické molekuly. Je základem pro navazující předměty bioorganická chemie, biochemie a toxikologie. Pokročilá anorganická chemie zahrnuje vybraná témata, která navazují na základní kurs z obecné a anorganické chemie. Vlastnosti souboru.

Anorganická chemie nekovů Autor: František Jursík Chemie nekovů je ve skriptu podána tak, aby vedle nezbytných příprav a chemických vlastností prvků a jejich sloučenin, byly v co největší míře zdůrazněny obecnější jevy jež dávají do souvislostí elektronovou strukturu atomů, geometrii. EU - Anorganická a organická chemie. CHEMIE. 9. ročník. Anorganická a organická chemie. DUM 321-340. VY_32_INOVACE_321. Voda. VY_32_INOVACE_322. Redoxní reakce Anorganická chemie - je v ěda o vzniku, složení, struktu ře a chemických reakcích prvk ů a slou čenin s výjimkou p řevážné v ětšiny slou čenin uhlíku. Organická chemie - se zabývá vznikem, složením, strukturou a chemickými reakcemi slou čenin uhlíku. Chemie I - Obecná chemie 5 1.3. Další chemické discipliny.

Anorganická a organická chemie. By : Ladislav Cibulka; 15.5.1992; Historie; 0 Comment; V prvním ročníku jsem se zúčastnil krajského kola ChO pro střední školy, celostátní v naší kategorii nebylo. Tehdy jsem se poprvé setkal s Dr. Václavem Hozou Co je organická chemie? Uhlík (C), vodík (H), kyslík (O), dusík (N) a v menší míře síra (S), fosfor (P) a další prvky Organická chemie je disciplína zabývající se chemií sloučenin uhlíku První transformace anorganické sloučeniny na organickou: konverze kyanatanu ammoného na močovinu (Wöhler 1828 Žákovská sada Organická a anorganická chemie Molymod® Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 07.08.2021/DE1 Objednací číslo: 1169791 na stránku s pomůckou 776,88 Kč s DPH 51 atomů Sada umožňuje sestavit roztříštěné modely jednoduchých anorganických molekul nebo empirické modely organických molekul 2. 3. 2013 09:00 - 11:45 - obecná a anorganická chemie 11:45 - 12:15 - přestávka 12:15 - 15:00 - organická chemie 9. 3. 2013 09:00 - 11:45 - obecná a anorganická chemie Chemie - organická - aldehydy a ketony Chemie ø 63.2% / 7330 × vyzkoušeno; chemické reakce Chemie ø 46.1% / 3867 × vyzkoušeno; Chémie fosforu Chemie ø 70.4% / 812 × vyzkoušeno; Chemie Chemie ø 60.2% / 8951 × vyzkoušeno; Chemie - anorganická - triviální názvosloví (nerosty) Chemie ø 50.1% / 2177 × vyzkoušeno; Chemie.

Anorganická chemie (141) Biochemie (61) Chemické prvky (60) Chemie a společnost (71) Fyzikální chemie (26) Obecná chemie (39) Organická chemie (40) Pozorování, pokus a bezpečnost práce (155) Směsi a jejich dělení (22) Voda a vzduch (19) Filtrovat videa. Řadit podle: Seřadit podle... Doporučené. Od nejsledovanějších. chemie Popis produktu Učebnice Obecná a anorganická chemie je určena jako studijní text pro obory středních průmyslových škol chemických, gymnázií a jako doplňkový text pro výuku a opakování chemie na ostatních středních školách E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy. Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License Analytická chemie a anorganická chemie. Software pro spuštění - MS Powerpoint nebo Open Office Impress, MS Word nebo Open Office Writer. Životní prostředí. 5_ 2_ CH_01.ppt. Výklad základních pojmů tématu životní prostředí. Vzduch. 5_ 2_ CH_02.ppt. Výklad a zavedení základních pojmů o vzduchu. Uran Organická chemie - studentská sada . Cena: 1 064 Kč. Obj. číslo: MOL03: Obsah soupravy: Atomy . uhlík: 12 ks (černá, 4 otvory, tetraedrická

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_CHEM-1-14 Tematický celek (sada): Chemie anorganická a organická Téma (název) materiálu: Uhlovodík Anorganická a organická chemie Garanti: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. 0. Předmět - literatura KCH/AOCH - IS/STAG. Doporučená.

Uplatnění. Organická chemie je základní vědní disciplína, získané teoretické i praktické znalosti a zkušenosti vás odborně kvalifikují nejen do oblasti základního výzkumu, ale budete schopni hladce vplout i do takových oborů jako je katalýza, léčiva a medicinální chemie, vývoj a výroba nových polymerů, biomateriálů, funkčních organických materiálů, nehledě. Demonstrační sada Organická a anorganická chemie Molymod® Objednací číslo. 1169794. Cena s DPH 1.544,40 K č. 3%. Zapálený Mg v prostředí CO 2 tuto molekulu rozbíjí. Bere si z ní O 2 a vytváří standardně MgO. Reakci doprovází menší světelný efekt, ale navíc jiskření, prskání a kouř z volného C

Výukové materiály - Studium chemie, PřF U

Chemie pro gymnázia I. - Obecná a anorganická . Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia. Učivo obecné chemie netvoří samostatnou část textu, ale je začleněno do systému anorganické chemie. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy Chemie. Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Úvod do chemie. Úvod do chemie. Anorganická chemie. Hmota, látka, pole Názvosloví Hmotnost Typy chemických vzorců Vývoj představ o složení a struktuře atomu Radioaktivit Orbit organická a anorganická chemie žákovský set. Stavebnice molekul z 10 mm modelů atomů různých barev s výběžky pod různými úhly a trubičkových modelů vazeb o různých barvách a délkách Chemie anorganická a organická. Materiály zjednodušující přípravu studentů do těchto cvičení a pro jednodušší kompletaci jejich výsledků, jasných závěrů a poznatků z těchto cvičení. 2. Vytvoření instruktážního videa se základními laboratorními technikami používaným Kupte knihu Chemie obecná a anorganická (Vratislav Šrámek) s 26 % slevou za 125 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů

Organická chemie - Procvičování online - Umíme fakt

Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v našem každodenním životě Organická chemie. Zabývá se organickými sloučeninami vznikajícími látkovou výměnou (metabolismem) živočichů a rostlin a jsou jejich součástí. Vědci, ale zjistili, že se dají vyrobit i laboratorně-uměle. Dnes se organiskými sloučeninami rozumí i sloučeniny uhlíku a vodíku - uhlovodíky. METHAN - CH 4 ETHAN - C 2 H 6 23 %), obecná chemie zaujímá 46 stran (23 %), anorganická chemie 51 stran (26 %) a chemie organická 54 stran (28 %). Kapitola Biochemie obsahuje následující podkapitoly: Úvod do biochemie, Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny, Sacharidy, Lipidy, Izoprenoidy, Alkaloidy, Nukleové kyseliny, Vitaminy, Enzymy a Metabolismus

Pozorování, pokus a bezpečnost práce Anorganická chemie Organická chemie Vhodné pro stupeň: 2. stupeň ZŠ Střední škola Vhodné pro předmět: Chemie Sdílet video. Kopírovat adresu videa. Organická chemie Fakulta chemicko-technologická . Organická chemie. Forma studia Anorganická chemie. Typ předmětu. Povinně volitelný.

Organická chemie - Digitální učební materiály RV

3. ročník - Organická chemie. 4. ročník - Biochemie. Odkazy a chemie ZŠ 2. ročník - Anorganická chemie. Chemie nekovových a kovových prvků. Anorganická/organická chemie - učitelská sada. Stavebnice modelů molekul od britského výrobce Molymod ®.Jde o stavebnice, které slouží k vytváření. Anorganická chemie. A. Specifika a obsah studijního programu: Typ programu navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie Základní tematické okruhy obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, nalytická chemie, a toxikologie a biochemie, ekotoxikologie, chemická informatika

Kupte knihu Chemie pro gymnázia II. (Organická a biochemie) (Karel Kolář) s 17 % slevou za 146 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů Top literatura: Organická chemie - Červinka, Dědek, Ferles, Obecná a anorganická chemie - Klikorka, Hájek, Votinský + Klikorkovo Názvosloví anorganické chemie a česká chemická bible Lučba čili chemie zkusná Jana Swatopluka Presla z roku 1828 (psaná frakturou) k tomu Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta Rozvrh Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 13:00-14:50 B11/132 Předpoklady ( C1601 Obecná a anorganická chemie || C1601bf Obecná a anorganická chemie || C1020 Obecná chemie) &&! C2021 Organická chemie I &&! C3022 Organická chemie II/1 &&! C3050 Organická. Anorganická chemie . Syntéza a charakterizace vlastností komplexních sloučenin kovů a koordinačních polymerů Organická chemie. Moderní přístupy v syntetické a medicinální chemii zaměřené na přípravu nových organických molekul s cílenou biologickou aktivitou