Home

Univerzita třetího věku Liberec

Univerzita třetího věku • Centrum dalšího vzděláván

Vážení studující Univerzity třetího věku, Vaše přihlášky přijímáme až do 31.8.2021. Výuka v akademickém roce 2021/2022 bude zahájena 27.9.2021. Pokud jste u nás ještě nestudovali, prosím, obracejte na paní Palaščákovou emailem na petra.palascakova@tul.cz nebo na tel. 485 352 604 nebo 603 472 098. Veškeré novinky se dozvíte také na našem facebooku: https://www. Nabídka kurzů pro U3V v rámci studia Univerzity třetího věku na TU v Liberci. Studující mají možnost volby maximálně tří předmětů dle vlastního zájmu Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem celoživotního vzdělávání zájmově orientovaným. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se. Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti.

Harmonogram semestru. harmonogram akademického roku. zimní semestr 2020/2021. letní semestr 2020/2021. zimní semestr 2021/2022. letní semestr 2021/2022. přihlášky. 4 Seniorské vzdělávání na Univerzitě třetího věku v Liberci Senior education at the University of the third age in Liberec. Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání seniorů. Teoretická část se zabývá charakteristikou stáří a stárnutí, změnami způsobenými stárnutím, motivací a jejími změnami ve. Univerzita třetího věku, kurzy pro naše zaměstnance a studenty. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Další vzdělávání pedagogických pracovníků je klíčovou složkou profesního rozvoje pedagogů. Centrum dalšího vzdělávání má v této oblasti bohatou tradici, první kurzy nabídlo v roce 1993

Nabídka kurzů pro U3V • Centrum dalšího vzděláván

  1. Univerzita třetího věku, členská organizace Rady seniorů, nabízí možnost účastnit se kurzů v akademickém roce 2021/2022. Připraveny jsou pro vás následující kurzy: Antické živly nejen očima přírodních věd III. - 1000 Kč / 2 semestry / prezenčně
  2. Výuka Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera je rozdělena na dva bloky. 1) Technický blok - přednášky jsou zaměřeny na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektrotechniky, ekologie a další
  3. Patnáct nových kurzů připravila na příští akademický rok Univerzita třetího věku TUL (U3V). Její nabídka se také rozšíří o kurzy zajišťované fakultou zdravotnických studií i fakultou umění a architektury. Poprvé v historii tak před studující předstoupí lektoři ze všech fakult Technické univerzity v Liberci
  4. Univerzita třetího věku (U3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) uskutečňuje jako člen Asociace univerzit třetího věku ve shodě s Chartou práv a svobod a v souladu se svým statutem již od akademického roku 1994/1995
  5. Univerzita třetího věku v Liberci přijímá přihlášky na nový semestr. Jaké nabízí obory? Univerzita třetího věku při liberecké Technické univerzitě vyhlásila kurzy pro nový akademický rok. Ten začne na konci září, zájemci se ale můžou hlásit už te
  6. Technická univerzita v Liberci připravila pro seniory na příští akademický rok nové obory takzvané univerzity třetího věku. Nově přibylo například studium kreativní češtiny, Přemyslovců, spinningu pro seniory nebo například dějin Francie, které se budou přednášet ve francouzštině. Liberecká univerzita takto nabízí 47 kurzů
  7. Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky

Univerzita třetího věku - TUL, Liberec. 256 likes · 25 talking about this · 1 was here. Univerzita třetího věku nabízí více jak 50 vzdělávacích kurzů lidem nad 50 let. Primárně je však určena.. Co je to Virtuální univerzita třetího věku? VU3V je aktivita v oblasti seniorské výuky, která zpřístupňuje vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku (U3V) těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol nebo univerzit Univerzita třetího věku při liberecké Technické univerzitě vyhlásila kurzy pro nový akademický rok. Ten začne na konci září, zájemci se ale můžou hlásit už teď Iveta Kalátová Univerzita třetího věku v Liberci přijímá přihlášky na nový semestr Své o tom ví důchodkyně Věra Matyášová, která navštěvuje Univerzitu třetího věku při Technické univerzitě v Liberci. Proč jste se rozhodla ke studiu univerzity třetího věku? Skončila jsem s prací na plný úvazek, jako důchodkyně jsem měla dojem, že budu mít hodně volného času Kurzy univerzity třetího věku plní samozřejmě roli vzdělávací - umožňují seniorům kontakt s novými technologiemi, seznamují s novými teoriemi, poznatky, zkušenostmil. Zároveň nabízí kvalitní náplň volného času, setkávání s lidmi stejného věku a zájmů a umožňují také potřebný mezigenerační dialog.

Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje osobám se statutem důchodce, invalidním důchodcům a nezaměstnaným osobám ve věku 50+ všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni v rámci virtuální výuky portálu e-senior.czu.cz liberec - univerzita-tretiho-veku - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a školení z různých oborů : Rekvalifikační kurzy, semináře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře - Dotace, projekty, EU, fondy a. Univerzita třetího věku. Univerzita třetího věku představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času seniorů. VZP podporuje jejich aktivizaci, zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou studenti-senioři využívat nejen pro svůj osobní rozvoj

Liberecká TUL otevřela pobočku Univerzity třetího věku v Lípě. Se začátkem letního semestru byla na českolié Euroškole slavnostně zahájena činnost 1. pobočky U3V Technické univerzity v Liberci. Na dvacítku studentů čeká kurz Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí Stále více se u seniorů prosazuje trend trávit podzim života aktivně a smysluplně. Právě univerzity třetího věku jsou výbornou příležitostí, jak za symbolické ceny a v příjemném kolektivu doplnit vědomosti i sebevědomí. Tomu určitě nemálo dopomůže také vzdělávání v oblasti jazyků. Jaké možnosti v současnosti české vysoké školy nabízejí

Univerzity třetího věku třídí zájemce, počet posluchačů pravidelně roste. 13. června 2021 15:00. Stárne Česko i Evropa, u seniorů ale v posledních letech roste zájem o vzdělávání na univerzitách třetího věku. Za posledních pět let se počet posluchačů zvýšil o zhruba 10 tisíc. Více je také vypsaných kurzů. Opava - Historii, jazyky, digitální fotografii, astronomii nebo třeba myslivost. Tyto a další obory jsou v nabídce výukového roku Programu celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku (U3V) Slezské univerzity v Opavě. Ten zájemcům z řad dříve narozených nabízí univerzita již sedmnáct let Virtuální univerzita třetího věku, letní semestr 2020/21; Virtuální univerzita třetího věku, letní semestr 2020/21. Přednáška Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Rumjancevova Str. 1362/1, Liberec 1 +420 482 412 133. library@kvkli.c Univerzity třetího věku chtěly pomoci kolegům z univerzit, na kterých se z nejrůznějších důvodů nepodařilo rozjet online výuku pro jejich posluchače, a zároveň potěšit a aktivizovat seniory, kteří zůstali v lock downu doma bez všech kontaktů, říká Jitka Pacltová, ředitelka U3V při Technické univerzitě v.

Se začátkem letního semestru byla na českolié Euroškole slavnostně zahájena činnost 1. pobočky U3V Technické univerzity v Liberci. Kliknutím zvětšíte Na českolié Euroškole odstartovala Univerzita třetího věku V době uzavření univerzit pro prezenční studium seniorů v rámci Univerzit třetího věku probíhá výuka v kurzech U3V distanční formou. Zájemci o kurzy realizované touto formou se můžou přihlásit e-mailem na adrese u3v@utb.cz. Informace o distančních kurzech Člověk a zdraví / Psychologie pro 3. věk: studium pro začátečníky a pro pokročilé, přednášky formou. Kurzy Univerzity třetího věku Technické univerzity v Liberci začnou od října. Volná místa jsou ještě v kurzech anglického, německého a francouzského jazyka, kurzech komunikace, historie chemie, estetiky, základů zdravotnických nauk a dalších oborů, řekla Kočárková Univerzita třetího věku nabízí pro akademický rok 2015/2016 v Opavě studium předmětů anglický, německý, francozský a italský jazyk, počítačová gramotnost, digitální fotokomora, dále cyklus přednášek (Postavení občana ve společenském životě v zimním semestru a Historické proměny evroé společnosti v letním semestru) Univerzity třetího věku. Seznam universit třetího věku U3V kde si mohou zájemci z řad seniorů doplnit vzdělání v různých oborech jejich zájmu. Pokud znáte vzdělávací instituce U3V, které nabízejí studijní obory pro seniory, které zde nejsou uvedené oznamte nám to. Naše e-mailová adresa: redakce@seniorclub.cz.

Univerzita Hradec Králové organizuje vzdělávání univerzity třetího věku v rámci své Pedagogické fakulty. V nabídce má tříleté vzdělávací programy z oblasti historie, cestovního ruchu i psychologie, ale i jednosemestrální kurzy zaměřené na výuku jazyků, počítačových dovedností či výtvarných technik Označení univerzita třetího věku (U3V) je spojeno se vzdělávacími aktivitami pořádanými veřejnými vysokými školami, které jsou určeny pro osoby důchodového věku se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou (některé školy na této podmínce netrvají) po ukončení výdělečné činnosti, příp. i. Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno: muniPress. 2011. s. 59-63. ISBN 978-80-210-5640-4. Technical University of Liberec, Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1, Czech Republi Od nás dostáváte dárek v podobě online přednášky na téma Advent a jeho symboly od paní dr. Šiftové, kterou připravila Univerzita třetího věku Technické univerzity v Liberci. Přednášku můžete doporučit i vašim vnoučatům a společně si pak povídat o tom, co vás zaujalo. Přednáška ke shlédnut

Vystoupí: Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, Bohemia Chór FP TUL. Pořadatel: Město Liberec. 21 sobota 17:00. srpen. Modlitba za demokracii. Připomínka událostí ze srpna 1968 s písněmi Karla Kryla. Pořadatel: Město Liberec Kategorie: Společenské. Studium univerzity třetího věku s programem SoLiLL (Self-organised Learning in Later Life, 2000-2002) splnilo naše očekávání. Přidalo nám život k létům, obohatilo nás o nové poznatky a zkušenosti, nabídlo nové kontakty a umožnilo virtuální setkávání se zajímavými lidmi Liberec - Technická univerzita v Liberci připravila pro nový akademický rok další obory pro seniory. Takzvaná univerzita třetího věku nabízí v Liberci čtyřicet sedm kurzů Zájem o studium na Univerzitě třetího věku Technické univerzity v Liberci rok od roku stoupá. Zatímco v roce 1998, kdy projekt začínal, zasedlo v posluchárnách pouhých šestnáct uchazečů, vloni jich bylo už 310. Na Univerzitu třetího věku se mohou hlásit všichni, kdo mají.

Studium Univerzity třetího věku jsme v Liberci zahájili roku 1998. V prvním roce studovalo 16 lidí ve třech kurzech. Nyní se Univerzita třetího věku rozrostla na více než 300 posluchačů. Kurzy kresby a malby, digitální fotografie a tradičních technologií výroby oděvů. Na univerzity třetího věku chodí stále více seniorů. Již zhruba čtyřicet tisíc lidí v České republice navštěvuje univerzitu třetího věku. Například na Vysoké škole ekonomické studuje přes 580 seniorů. Necelá polovina z nich má vysokoškolské vzdělání Univerzita třetího věku; Specializační vzdělávání Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci a pro vedoucí funkce ve zdravotnictví. Po úspěšném zakončení studia je udělován titul Bc. Další informace Univerzita třetího věku. Místo, kde senioři navazují přátelství - Moravskoslezský deník. Univerzita třetího věku. Místo, kde senioři navazují přátelství. Pro někoho studia s úlevou končí střední školou nebo učilištěm, jiní se s nadšením vzdělávají po celý život - dokonce i v důchodu. Univerzity třetího. Univerzita dále provozuje Centrum dalšího vzdělávání (CDV). Centrum organizuje řadu kurzů dalšího a celoživotního vzdělávání, například kurzy pedagogické přípravy nebo jazykové kurzy. Zároveň CDV zajišťuje univerzitu třetího věku pro zájemce od 50 let

Slezská univerzita přijímá přihlášky písemně, osobně nebo elektronickou cestou až do 20. září. Studium je umožněno všem osobám ve věku od 50 let, uvedl Martin Kůs z Oddělení pro vnější vztahy Slezské univerzity v Opavě, která studium Univerzity třetího věku nabízí v Opavě, Karviné i v Krnově H. Pařilová, M. Perun, ARTIFICIAL TURFS AND THEIR TESTING, STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics CONFERENCE BOOK, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-269-3, p. 245-252, 8 pages, 201 · První univerzita třetího věku byla u nás v roce 1986 v Olomouci. · První akademická se ale spjata s 1. lékařskou fakultou univerzity Karlovy · U3V se plně začala rozvíjet v roce 200 Virtuální univerzita třetího věku obohacuje programovou nabídku knihovny a zapojuje seniory do její činnosti. SENIOR PROGRAM Je komplex vzdělávacích, kulturních, pohybových i relaxačních aktivit, které připravuje Městská knihovna Česká Lípa pro uživatele této věkové kategorie Karlovy Vary: Univerzita třetího věku ZČU představuje novinky 06.08.2021 13:49 Již několik let mohou karlovarští senioři rozšiřovat své znalosti v rámci studia Univerzity středního věku Západočeské univerzity v Plzni

Technická univerzita v Liberci – Wikipedie

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice A pokud senior absolvuje celých šest semestrů, obdrží pozvánku na slavnostní promoci, kde převezme Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku. Tím univerzitní studia nemusí skončit, ale každý může pokračovat v novém výukovém cyklu Radovan Vích (poslanec Liberecký kraj) vložil nový článek Vích (SPD) Politická bitva o post ředitele BIS Mladá Boleslav: Univerzita třetího věku nabízí v novém roce zajímavá témata 19.08.2019 13:5 V chebské aule Fakulty ekonomické Západočeské univerzity Plzeň nechyběli při červencových promocích studentů řádného a kombinovaného studia ani posluchači Univerzity třetího věku (U3V). Svá studia tak slavnostně ukončilo 11 účastníků

Univerzita třetího věku - Centrum celoživotního vzděláván

Univerzita třetího věku - TUL, Liberec. 249 J'aime · 1 en parlent · 1 était ici. Univerzita třetího věku nabízí více jak 50 vzdělávacích kurzů lidem nad 50 let. Primárně je však určena seniorům.. Studia v Liberci, fakulta Liberec, škola Liberec, fakulta v Liberci. Seznam studijních programů a oborů na různých školách a fakultách v Liberci Workshop Idea univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání v česko-polském diskurzu, 4. - 5. října, Pardubice - Univerzita Pardubice. Akce organizovaná Katedrou literární kultury a slavistiky. web akc

Univerzita třetího věku (U3V) je projekt celoživotního vzdělávání určený lidem v důchodovém věku. Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) jej organizuje již šestnáctým rokem, řekla referentka oddělení celoživotního vzdělávání Iva Štěpničková Dvouleté studium univerzity třetího věku absolvovalo v Třinci za deset let už sedm stovek studentů seniorů. Velmi si vážím nadstandardní spolupráce s Ostravskou univerzitou a jsem velmi ráda, že i letos budeme moci našim občanům nabídnout příležitost k dalšímu vzdělávání a zahájit už šestý běh univerzity třetího věku, podotkla starostka Univerzita třetího věku. 18.7.2010. Karel Janeček Redaktor~ka. Napište mi . Bruntál - Aby si lidé nad padesát let věku mohli dál rozvíjet své znalosti, případně získat zcela nové, mají šanci projít zájmovým studiem Univerzity třetího věku na Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v Bruntále..

Možné kombinace prezenčního studia. Program Základy společenských věd - maior je možno kombinovat s následujícími programy minor. Po kliknutí Vás odkaz přesměruje přímo na stránky samotného programu, kde je možné i rovnou podat přihlášku O studium univerzity třetího věku je v Třinci ze strany starší generace dlouhodobě nebývalý zájem. V letošním roce zasedlo do pomyslných lavic přes 160 posluchačů. Před začátkem letošního běhu byl zájem o studium tak velký, že se bohužel na všechny zájemce nedostalo Katalog Univerzity třetího věku je vydáván nejen v tištěné podobě, ale také v podo-bě elektronické . V elektronické formě se na Katalog můžete podívat zde https:// www .cuni .cz/UK-51 .html . Kompletní nabídku všech programů CŽV včetně kurzů U3V najdete také ve Studijní

Univerzita třetího věku Masarykova univerzit

Video: Harmonogram semestru - Univerzita třetího věku - Vysoká

Příbram - Ve čtvrtek 4. února otevírá příbramská knihovna letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Přednášky startují kurzem Evroé kulturní hodnoty. Zájemci se mohou přihlásit v jakékoliv pobočce knihovny do konce února nebo přijít rovnou 4. února v 10 hodin na první přednášku do hlavní budovy knihovny na náměstí T. G. Masaryka Virtuální univerzita třetího věku nabízí spoustu zajímavých témat, která jsou zpracovaná na vysoké úrovni. Studium vypuklo v domově mládeže Studium U3V bude v Rychnově nad Kněžnou zajišťovat Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci, konkrétně jeho předseda Vladimír Hulman

Starší záznamy výuky Asociace univerzit třetího věku prezentace U3V VŠE v Praze na zasedání AU3V v Liberci v září 2020 záznam vystoupení na zasedání AU3V v Liberce v září 2020 U3V na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci Časopis Revue 50plus SeniorClub - portál pro seniory nadační fond Veselý senior Internetový magazín nejen pro seniory [ Univerzita třetího věku je určena zájemcům v důchodovém věku, případně invalidním důchodcům či zájemcům v předčasném důchodu, kteří mají zájem o další vzdělávání. Pokud vidíte nadpis Aktuální kurzy a pod ním svítí termín, je možné se na daný kurz přihlásit online Předmět Stavební kultura posluchačům kurzů univerzit třetího věku prezentuje širší souvislosti problematiky architektury, stavitelství, designu prostředí, územního plánování v ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostech s cílem seznámit je se s interdisciplinárními přesahy, ale také posílit jejich kompetence pro participaci na rozvoji obce a regionu Práce vznikaly ve výtvarných seminářích pod vedením Mgr. A. Lucrezie Škaloudové Puchmajerové v rámci univerzity třetího věku Technické univerzity Liberec. Výstava nemá jednotnou linii, je velmi rozmanitá jak po stránce tematické, tak po stránce použitých výtvarných technik

Přednášky Virtuální Univerzity třetího věku probíhají v prostorách kulturního a spolkového centra Česká Beseda v Českém Dubu. Učebna se nachází v 1.patře. Školící místnost je vybavena dataprojektorem, wi-fi připojením, stoly a židlemi, což umožní studentům pohodlné vyhotovení zápisu z přednášek. Víc Univerzitu třetího věku nezstavila ani pandemie. Lektoči přednáší online. Omezení vyvolaná pandemií koronaviru zasáhla i seniorské vzdělávání. Univerzita třetího věku patřila k prvním, které přešly na distanční a online formy výuky, které přinesly nové výzvy pro seniorské posluchače Univerzita třetího věku. V Městské knihovně Antonína Marka v Turnově se otevírá nový semestr Virtuální Univerzity třetího věku. O oblibě této formy vzdělávání seniorů svědčí i rostoucí počet studentů. Stojí za tím i nadstandardní přístup ze strany samotné knihovny, která studentům nabízí i přednášky a. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu. Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15 Tel.: +420 485 355 121 Identifikátor datové schránky: XXXX. Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje. Zůstaňte v kontakt Západočeská univerzita v Plzni - Ústav celoživotního vzdělávání (www.ucv.zcu.cz) - Univerzita třetího věku jako program celoživotního vzdělávání na této univerzitě je logicky určena pro seniory, ale je také otevřena i pro další zájemce. Na webu lze nalézt nabídku více než desítky studijních programů

Seniorské vzdělávání na Univerzitě třetího věku v Liberci

Litomyšlská univerzita třetího věku již podvanácté 18.9.2011 Litomyšl - Dvanáctý ročník Litomyšlské univerzity třetího věku se uskuteční v několika příštích týdnech a měsících Univerzita třetího věku. | Foto: Oldřich Suchoradský Naše pravidelné setkávání se spolužáky spojené se studiem Univerzity třetího věku má výhodu v tom, že při něm nejde o tituly, ani o hodnocení nabytých vědomostí Univerzita třetího věku MENDELU vysílá třikrát až čtyřikrát týdně.Vysílání probíhá 60-90 minut a po jeho ukončení je daná přednáška přístupná ještě jeden týden. To naši posluchači velmi vítají, protože se na přednášky mohou podívat v čase, který jim nejlépe vyhovuje a klidně si je pustit i vícekrát Univerzita třetího věku Sekretariát Centra CŽV Bc. Lucie Bubrín. lucie.bubrin@pedf.cuni.cz. tel. 221 900 341. Děkanát fakulty: Univerzitní náměstí 1410/1 460 17, Liberec 1 Telefon: +420 48 535 2815. Fakturační adresa: Studentská 1402/2, 46117, Liberec

Centrum dalšího vzdělávání - Technická univerzita v Liberc

Práce s voskovkami | stírání voskovek na textil přes

Univerzita Třetího Věku Akademický Rok 2021/202

Navíc pojmenování univerzita třetího věku je za několik desetiletí existence ve stále silnějším povědomí širší veřejnosti a současně je takříkajíc osvědčenou známkou kvality vzdělávání. A v neposlední řadě všechny univerzity stále posilují propagaci těchto vzdělávacích příležitostí Univerzita třetího věku (U3V) je určená pro lidi od 50 let. Přihlášky do kurzů dalšího dvouletého cyklu pro roky 2019 až 2021 je možné podat e-mailem, poštou či osobně nejpozději do 30. 8. 2019. U3V má tradici od roku 1994

Univerzity třetího věku Helpne

Zájmena procvičování pracovní list - pracovní list je

Univerzita třetího věku rozšiřuje nabídku

Články na Ústecký deník se štítkem Univerzita třetího věku. Články na Ústecký deník se štítkem Univerzita třetího věku. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Chci předplatné Přihlásit se. ZMĚNIT REGION. Univerzita třetího věku - UJEP Univerzita J . Vernisáž výstavy obrazů Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové a Jaroslavy Kordové, posluchaček U3V (Univerzity třetího věku). Práce vznikaly v grafické dílně pod laskavým vedením Mgr. Aloise Kračmara. 04.09.2019 Děčín, Chomutov, Litoměřice, Články na Olomoucký deník se štítkem Univerzita třetího věku. Projekt Senioři bez hranic nabízí zábavu i v srpnu Olomouc - Projekt Senioři bez hranic 2015 otevírá druhou půli své nabídky netradičních aktivi

Univerzita třetího věku - UJEP Univerzita J

Univerzita třetího věku na ISŠTE Sokolov. | Foto: repro Deník. Už jen pár dní zbývá do zahájení zimního semestru, univerzita přesto nabízí ještě pár volných míst v některých oborech. Nově letos otevíráme Dějiny vědy a techniky, Chemii v běžném životě a Počítače pro mírně pokročilé. Do všech je ještě. věnována pojmu Univerzita třetího věku. Čtenář se podívá do historie, nahlédne do zahraničí a nakonec se seznámí s Univerzitami třetího věku v České republice. Následující kapitola bude zaměřena na Univerzitu třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava. Projdeme její historii od počátku až po současnost

Iveta Kalátová Libere

Univerzita třetího věku funguje ve Vrbně již sedmý rok. 8.2.2018. Gabriela Mathiasová redaktor. Napište mi . Senioři se mohou učit o věcech. Ve Vrbně pod Pradědem právě začíná kurz na téma cestování. Kliknutím zvětšíte. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv. Univerzita třetího věku je příležitostí pro ty, kteří mají zájem smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky a současně poznávat nové lidi, neizolovat se od společnosti. Představitelé města si uvědomují přínos univerzity třetího věku nejen pro zájemce o studium, ale také pro město samotné Západočeská univerzita (ZČU) vznikla na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb. ze dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byl její název doplněn na Západočeská univerzita v Plzni Opatření rektora COVID-19. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 10. 3 Vienna University of Economics and Business Administration. Masarykova univerzita - Univerzita třetího věku. Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik. Vysoká škola podnikání (Ostrava) Město Liberec. Město Nový Bor. Město Bílina. Město Osek. Město Broumov

Senioři v Liberci studují malbu i spinning, nejstarší

Kladno - Univerzita třetího věku v Kladně rozšiřuje dříve narozeným studentům obzory, nabízí kvalitní výuku a přitahuje čím dál větší zájem lidí, kteří nechtějí zůstat pasivními. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení Technická univerzita v Liberci, Liberec. 15,302 likes · 176 talking about this · 8,238 were here. Vítejte na oficiální stránce Technické univerzity v Liberci, moderní univerzity pod Ještědem V Broumově zahájila Univerzita třetího věku. 20.10.2015. Regina. Hellová. Redakce. Broumov - Všichni, kteří se chtějí dále vzdělávat a dozvědět se něco nového, mohou zavítat do Kreslírny broumovského kláštera. Právě totiž začal už pátý ročník Univerzity třetího věku. Kliknutím zvětšíte. Klášter v.